Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Onderzoek aan de Radboud Universiteit

Het onderzoek aan de Radboud Universiteit is van hoge wetenschappelijke kwaliteit, is integer en vindt plaats in academische vrijheid. Nieuwsgierigheid is de belangrijkste drijfveer van onze onderzoekers, ook als de nadruk in het onderzoek ligt op maatschappelijke toepassing.

Samenwerking tussen disciplines

We zijn een brede universiteit met een dynamisch palet aan onderzoekzwaartepunten. De combinatie van wetenschappelijke disciplines biedt kansen voor multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek. We werken daarbij nauw samen met het Radboudumc en het Max Planck Institute for Psycholinguistics op onze compacte campus. Met ons onderzoek spelen we in op de complexe problematieken van vandaag en morgen. 
We stimuleren samenwerking tussen disciplines en dagen onze medewerkers uit tot disciplineoverschrijdend onderzoek. Studenten worden zo veel mogelijk betrokken bij onderzoek: dit verrijkt zowel de opleiding als het onderzoek.

Internationaal

Wij stimuleren dat onze onderzoekers actief betrokken zijn bij én de leiding nemen in internationale onderzoeksnetwerken en ­projecten. We zetten in op internationale en met name ook Europese programma’s om middelen voor ons onderzoek te verwerven en de samenwerking met buitenlandse topuniversiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties te versterken.

Faciliteiten

Onze universiteit investeert in unieke onderzoeksfaciliteiten van internationale betekenis. Denk aan de combinatie van magneten en lasers voor materialen­ onderzoek binnen HFML-FELIX en de scanfaciliteiten voor hersenonderzoek binnen het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Of aan de rijke onderzoeks­mogelijkheden die het Katholiek Documentatie Centrum en de bijzondere collecties in de Universiteitsbibliotheek bieden. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen bij onze universiteit terecht voor het gebruik van allerlei faciliteiten, labs, ruimtes en apparatuur.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Als universiteit voelen wij een verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij leven. Wij willen voorop lopen in de bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en daarmee bijdragen aan de veranderingen die de wereld de komende decennia nodig heeft.

Open cultuur

Aan de Radboud Universiteit kennen wij volledige academische vrijheid en een open cultuur. Het is vanzelfsprekend dat onderzoekers open met elkaar van gedachten wisselen. Daar hoort ook het geven en ontvangen van kritiek bij en het besef dat wetenschappelijk onderzoek een voortschrijdend proces is, waarin we onze bevindingen in openheid met elkaar delen en bespreken.

Wetenschappelijke integriteit

Ons onderzoek voldoet aan de normen van wetenschappelijke integriteit. Over het gebruik van kennis en over de betrokkenheid van medewerkers bij bijvoorbeeld startende ondernemingen maken we heldere afspraken. Wetenschappelijke integriteit is ook voor studenten onderdeel van hun opleiding. We passen de landelijke gedragscode wetenschappelijke integriteit toe in ons onderzoek en onderwijs.

Onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, behoort bij te dragen aan de samenleving en zo veel mogelijk publiek toegankelijk te zijn. Wij faciliteren en ondersteunen onze onderzoekers hierbij.

De organisatie van onderzoek

Al het onderzoek van de Radboud Universiteit is ondergebracht in onderzoeksinstituten.

Kwaliteitszorg onderzoek

Ieder onderzoeksinstituut wordt periodiek beoordeeld door een onafhankelijke, internationaal samengestelde commissie van vooraanstaande onderzoekers. Deze onderzoeksvisitaties worden uitgevoerd volgens het Standard Evaluation Protocol dat is opgesteld door VSNU, KNAW en NWO. Er wordt gekeken naar kwaliteit, productiviteit, maatschappelijke relevantie en vitaliteit.

Voor een onderzoeksprogramma dat niet minimaal als ‘zeer goed’ wordt beoordeeld, wordt een plan van aanpak opgesteld om die kwalificatie alsnog te bereiken. Is het resultaat bij de volgende beoordeling niet verbeterd, dan wordt het onderzoek afgebouwd.

Onderzoek in jaarverslag

In de jaarverslagen van de Radboud Universiteit wordt aandacht besteed aan het onderzoek van het afgelopen jaar.