Prijzen en subsidies

Ontdek het onderzoek van de Radboud Universiteit dat de afgelopen jaren subsidies van onder andere de NWO, ERC en de Nationale Wetenschapsagenda ontving, en de onderzoekers die in de prijzen vielen met hun toonaangevende ontdekkingen.

Berchmanianum

Zeven nieuwe eredoctoren

Ter ere van haar honderdjarig bestaan reikt de Radboud Universiteit in 2023 zeven eredoctoraten uit.

/over-ons/nieuws/zeven-nieuwe-eredoctoren-aan-de-radboud-universiteit

Spinozapremie & Stevinpremie

De NWO Spinozapremie en Stevinpremie worden jaarlijks uitgereikt en zijn de belangrijkste wetenschappelijke prijzen van Nederland.

Prijzen

Spinozapremie & Stevinpremie

De NWO Spinozapremie en Stevinpremie worden jaarlijks uitgereikt en zijn de belangrijkste wetenschappelijke prijzen van Nederland.

Hermesdorfprijs

De Hermesdorfprijzen gaan elk jaar naar een junior en een senior onderzoeker van de Radboud Universiteit en/of Radboudumc die met hun onderzoek een belangrijke maatschappelijke impact hebben gehad.

Radboud Science Awards

De Radboud Science Awards stellen elk jaar onderzoekers in staat hun wetenschappelijke doorbraken te bewerken tot leer- en lesmateriaal voor basisscholieren, in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit.

Christine Mohrmann Stipendium

Jaarlijks worden uit het Mohrmannfonds 10 stipendia uitgereikt verdeeld over de faculteiten om vrouwelijke promovendi te stimuleren.

Eredoctores

De Radboud Universiteit reikt jaarlijks één of meerdere eredoctoraten uit tijdens de Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit. Deze lijst toont alle eredoctoren sinds de oprichting in 1923 als Katholieke Universiteit Nijmegen.

Nobelprijs voor Natuurkunde 2010

In 2010 ontvingen Andre Geim en Konstantin Novoselov, destijds beide bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit, de Nobelprijs voor Natuurkunde voor hun ontdekking van grafeen.

Subsidies

Het NWO-Talentprogramma biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Deze onderzoekers ontvingen de afgelopen jaren een Veni-, Vidi- of Vici-beurs van de NWO. 

Veni-subsidies

De Veni-subsidie is voor recentelijk gepromoveerde onderzoekers.

Vidi-subsidies

De Vidi-subsidie is voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht.

Vici-subsidies

De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. De wetenschappers behoren tot de top van hun onderzoeksveld.

De European Research Council (ERC) geeft beurzen aan de beste onderzoekers van Europa. Wetenschappers van de Radboud Universiteit ontvingen ERC-grants in verschillende categorieën.

ERC Synergy Grants

De ERC Synergy Grants zijn de grootste en meest competitieve subsidies binnen de ERC. Ze worden na een zeer competitieve selectieprocedure door de ERC toegekend. Wetenschappelijke uitmuntendheid is het criterium.

ERC Advanced Grants

ERC Advanced grants zijn voor ervaren onderzoekers. De bedragen variëren per voorstel, maar schommelen zo rond de 2,5 miljoen euro, en worden doorgaans voor een periode van vijf jaar toegekend.

ERC Consolidator Grants

De ERC Consolidator Grant is bedoeld om onderzoekers te ondersteunen in de fase waarin ze een eigen onafhankelijk onderzoeksteam en onderzoeksprogramma willen opzetten. Deze subsidie bedraagt plusminus 2 miljoen euro.

ERC Starting Grants

ERC Starting Grants zijn bedoeld voor jonge onderzoekers die drie tot acht jaar geleden zijn gepromoveerd. De beurs biedt hen de gelegenheid om zelf een onderzoeksgroep op te bouwen. De Starting Grants bedragen zo'n 1,5 miljoen euro.

ERC Proof of Concept Grants

Proof of Concept grants zijn bedoeld voor onderzoekers die al een ERC Grant hebben ontvangen. Doel is het innovatiepotentieel van hun onderzoek te verkennen.

Memberships

Onderzoekers van de Radboud Universiteit zijn lid van de Academia Europaea, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Jonge Akademie en verschillende andere eervolle instituten. 

KNAW-leden

De Konininklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent verschillende functies, waarin het eervol is om benoemd te worden. KNAW-leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties.

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Academia Europaea

De Academia Europaea is het Europese genootschap van wetenschappers die behoren tot de mondiale top. In de Academia Europaea zijn ruim tweeduizend topwetenschappers uit Europa verzameld over de hele breedte van de wetenschap.