Radboud Science Awards

De Radboud Science Awards stellen elk jaar onderzoekers in staat hun wetenschappelijke doorbraken te bewerken tot leer- en lesmateriaal voor basisscholieren, in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit.

2023

 • Susanne Brouwer, Psycholinguïstiek, faculteit der Letteren: gewetensvolle taal
 • Harrie Oosterhuis, Data Science, faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica : zoekende computers
 • Jasper de Groot, Gedragswetenschappen, faculteit der Sociale wetenschappen: er hangt iets in de lucht (geur en gedrag)

2022

 • Annabelle Dufourcq, Metafysica en Filosofische antropologie, faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen: fantaserende dieren
 • Lisa Genzel, Neuroinformatica, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour: verbetering proefdieronderzoek
 • David Burger en Angela Colbers, klinische farmacie, Radboudumc: HIV-behandeling bij kinderen

2021

 • Johan Mentink, Natuurkunde, faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: magnetisme
 • Marit Monteiro, Maaike Derksen en Marleen Reichgelt, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid, faculteit der Letteren: kinderen redden?
 • Paul Bovend’Eert, Staatsrecht, faculteit der Rechtsgeleerdheid

2020

 • Mark Dingemanse, taalwetenschapper Centre for Language Studies, en Tessa van Leeuwen, neurobioloog Donders Institute: klinkers en kleuren
 • Maroeska Rovers,  Machteld van Egmond en Niels van Heerbeek, onderzoekers in het Radboudumc: Noodzaak rechtzetten neustussenschot
 • Niels Spierings, universitair hoofddocent Sociologie: Tolerantie in het Midden-Oosten

2019

 • Marcel van Gerven, hoogleraar Artificial Cognitive Systems:  slimme machines
 • Carla Rita Palmerino, hoogleraar Geschiedenis van de moderne filosofie: Wat kan een gedachte-experiment ons leren?
 • Evan Spruijt, universitair docent Physical Organic Chemistry: levende cellen namaken

2018

 • Hanneke den Ouden; neurowetenschapper Donders Centre for Cognition: Automatische piloot of bewuste keus?
 • Jeroen van der Laak enn dr.ir. Geert Litjens, onderzoekers van de afdeling Pathologie: Slimme computers helpen dokters
 • Thijs Eijsvogels, onderzoeker inspanningsfysiologie:
  Sporten is gezond, toch?

2017

 • Agnes Akkerman, hoogleraar arbeidsrelaties- Hoe besmettelijk is protest?
 • Alexey Kimel, hoogleraar natuurkunde - Welke invloed heeft licht op magneten
 • Anneke Smelik, hoogleraar Visuele Cultuur - Hoe mode onze identiteit bepaalt

2016

 • Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis
 • Christian Doeller, Principal Investigator at the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
 • Teun Bousema, malaria-onderzoeker Radboud Institute for Health Sciences

2015

 • Asifa Majid, hoogleraar Taal, communicatie en culturele cognitie
 • Karin Roelofs hoogleraar Klinische psychologie
 • Bas van de Meerakkeruniversitair hoofddocent Molecuul- en laserfysica

2014

 • Dr. Anneke den Hollander en prof. dr. Carel Hoyng, Oogheelkunde, Radboudumc
 • Dr. Lotte E. Jensen, Historical, Literary and Cultural Studies
 • Prof. dr. Ivan Toni, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour

2013

 • Prof. Hans van Bokhoven en dr. Arjan de Brouwer, erfelijkheidsonderzoekers
 • Prof. Nicolo de Groot en dr. Frank Filthaut, onderzoekers van het Higgsdeeltje
 • Wetenschapsfilosoof Christoph Lüthy

2012

 • Dr. Leen Spruit, Center for the History of Philosophy and Science
 • Prof. dr. Rutger Engels, Behavioural Science Institute
 • Prof. dr. Pieter Medendorp, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Centre for Cognition

2011

 • Prof. Han Brunner en dr. ir. Joris Velman, Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences:
  Erfelijke ziekten
 • prof. Mihai Netea en prof. dr. Jos van der Meer, Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences Infectieziekten
 • Prof. Roshan Cools, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

2010

 • Prof. Guillen Fernandez, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Centre for Neuroscience
 • Prof. Mikhail Katsnelson, Institute for Molecules and Materials
 • Prof. Ellen van Wolde, Research Institute for Philosophy, Theology and Religious Studies