Spinozapremie & Stevinpremie

De NWO Spinozapremie en Stevinpremie worden jaarlijks uitgereikt en zijn de belangrijkste wetenschappelijke prijzen van Nederland. De Spinozapremie gaat naar wetenschappelijke doorbraken, de Stevinpremie is voor onderzoek en onderzoekers met een grote maatschappelijke impact. De onderstaande hoogleraren van de Radboud Universiteit hebben een Stevin- of Spinozapremie verworven.

Prof. dr. Bas Bloem (2022) - Stevinpremie

Hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Nijmeegse Radboudumc, is wereldwijd de nummer één expert op het gebied van parkinson. Hij ontwikkelde ParkinsonNet, nationaal en internationaal het toonaangevende zorgmodel voor mensen met deze chronische ziekte. Hij is een out-of-the-boxdenker, onderhoudt een indrukwekkend internationaal netwerk, hamert op patiëntenparticipatie, maant politici en beleidsmakers tot actie en ontwikkelt met technologiebedrijven innovatieve producten om de parkinsonzorg te verbeteren.

Prof. dr. Klaas Landsman (2022) - Spinozapremie

Hoogleraar Mathematische Fysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij combineert op een unieke manier onderzoek op het grensvlak tussen de wiskunde en de natuurkunde met diepe inzichten in de fundamenten, geschiedenis en filosofie van de fysica. Dit interdisciplinaire karakter van zijn werk is vernieuwend en betekent een doorbraak in de samenwerking tussen breed uiteenlopende vakgebieden.

Prof. dr. Bart Jacobs (2021) - Stevinpremie

Hoogleraar Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit Nijmegen, verdiept zich onvermoeibaar in zaken die je soms liever niet zou willen horen, maar wel moet weten. Hij toonde kwetsbaarheden aan in de OV-chipkaart, bankkaarten, stemcomputers, ‘slimme’ meters en autosleutels, en in talloze databases met privégegevens. Vanuit zijn wiskundige achtergrond ontwikkelt hij ook veilige alternatieven, zoals de app IRMA waarmee je privacy-vriendelijk kunt inloggen.

Prof. dr. Wilhelm Huck (2016) - Spinozapremie

Hoogleraar Fysisch-organische chemie. Zijn werk concentreert zich op onderzoek naar de fysische, chemische en biologische processen die plaatsvinden in menselijke cellen. Kennis van de werking van dit complexe geheel zet hij onder meer in voor de zoektocht naar een van de heilige gralen binnen zijn vakgebied: het maken van een synthetische cel.

Prof. dr. Mihai Netea (2016) - Spinozapremie

Hoogleraar experimentele interne geneeskunde. Zonder afweersysteem zijn we genadeloos overgeleverd aan ziekteverwekkers om ons heen. Mihai Netea is een van de meest toonaangevende wetenschappers in het onderzoek naar het afweersysteem. Hij probeert te doorgronden hoe ons lichaam ziekteverwekkers herkent en op de juiste manier bestrijdt. Zijn ontdekking van het ‘getrainde immuunsysteem’ is baanbrekend.

Prof. dr. Mikhail Katsnelson (2013) - Spinozapremie

Hoogleraar Theorie van de vastestoffysica aan de Radboud Universiteit. Mikhail Katsnelson ontvangt de NWO-Spinozapremie 2013 voor zijn werk aan de theorie van de natuurkunde van vast stoffen in het algemeen en grafeen in het bijzonder.

Prof. dr. ir. Mike Jetten (2012) - Spinozapremie

Prof. dr. ir. Mike Jetten (1962) is hoogleraar ecologische microbiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en toonaangevend onderzoeker op dit gebied. Zijn onderzoek heeft tot radicaal nieuwe inzichten geleid. Hij heeft laten zien dat bacteriën eerder als 'onmogelijk' beschouwde reacties juist gebruiken als energiebron. Jetten ontdekte bijvoorbeeld dat de anammox-bacterie (ANaerobic AMMonium OXidizing) onder anaerobe omstandigheden (zonder zuurstof) het schadelijke ammonium samen met nitriet omzet in stikstofgas en water. 

Prof. dr. Ieke Moerdijk (2012) - Spinozapremie

Hoogleraar Algebra en Topologie aan de Radboud Universiteit, ontvangt de NWO-Spinozapremie 2012 voor zijn onderzoek op het gebied van de topologie en de mathematische logica. Moerdijk is een van de eerste wiskundigen ter wereld die de grenzen en verbanden tussen deze twee schijnbaar zo verschillende deelgebieden uit het hart van de wiskunde heeft verkend, met verrassende uitkomsten die relevant zijn voor andere disciplines, zoals de informatica.

Prof. dr. Heino Falcke (2011) - Spinozapremie

Doet onderzoek naar zwarte gaten, misschien wel de meest mysterieuze objecten in het heelal. Hij houdt zich zowel bezig met theoretisch onderzoek als met observationele en experimentele sterrenkunde. Dat levert creatieve ideeën op, die nieuw inzicht bieden in fundamentele vraagstukken op het gebied van deeltjesfysica en astrofysica.

Prof. dr. Theo Rasing (2008) - Spinozapremie

Hoogleraar Spectroscopie van vaste stoffen en grensvlakken van het Institute for Molecules and Materials. Rasing is een toonaangevend pionier in het ontwikkelen van nieuwe technieken om met licht materialen op nanometerschaal te bestuderen en te manipuleren. Zijn meest recente en succesvolste onderzoek is dat naar manipulatie van magnetisme met licht.

Prof. dr. Carl Figdor (2006) - Spinozapremie

Hoogleraar Experimentele Immunologie Radboud Universiteit en hoogleraar Celbiofysica Universiteit Twente, directeur van het Radboud Institute for Molecular Life Sciences. Ontving de NWO-Spinozapremie voor zijn baanbrekende onderzoek naar het gebruik van afweercellen tegen kanker en voor de manier waarop hij fundamenteel onderzoek weet te vertalen naar het bed van de patiënt.

Prof. dr. Peter Hagoort (2005) - Spinozapremie

Hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap en directeur van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, ontving de prijs vanwege zijn onderzoek naar het menselijk taalvermogen én de manier waarop hij het Donders Instituut in vijf jaar naar wereldfaam heeft geleid.

Prof. dr. Henk Barendregt (2002) - Spinozapremie

Hoogleraar in de Grondslagen van de Wiskunde en de Informatica, ontving de prijs vanwege zijn buitengewone prestaties op het terrein van de wiskunde, logica en informatica. Internationale reputatie verwierf hij door baanbrekend werk op het gebied van de zogeheten lambdacalculus. Dit is een taal waarin wiskundigen algoritmes opschrijven en bestuderen.

Prof. dr. Bert Meijer (2001) - Spinozapremie

Hoogleraar Organische chemie aan de TU Eindhoven en Nijmegen. Hij is de grondlegger van de macro-organische chemie, het gebied tussen de 'gewone' organische chemie van kleine moleculen en de macromoleculaire chemie (polymeerchemie).

Prof. dr. Anne Cutler (1999) - Spinozapremie

Hoogleraar Vergelijkende taalpsychologie en directeur van het Nijmeegse Max Planck Institut für Psycholinguïstik. Ze ontving de Spinozapremie voor haar taalvergelijkend onderzoek en haar onderzoek naar de taalontwikkeling van baby’s. Ze richtte in Nijmegen het Baby Research Center op, met faciliteiten voor gedragsobservatie en voor EEG-onderzoek.

Prof. dr. Pieter Muysken (1998) - Spinozapremie

Hoogleraar Taalwetenschap, verbonden aan het Centre for Language studies. Bij ontvangst van zijn prijs was Muysken nog verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden.  Hij werd internationaal erkend als leider in de creolistiek en de verwante terreinen van tweetaligheid, taalverwerving en sociolinguïstiek.