Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Akademiehoogleraren

KNAW benoemt jaarlijks een aantal Akademiehoogleraren. In aanmerking komen hoogleraren tussen de 55 en 60 jaar die bijzondere wetenschappelijke prestaties hebben geleverd. De KNAW reikte de Prijs Akademiehoogleraren in 2016 voor het laatst uit.

De volgende hoogleraren van de Radboud Universiteit zijn benoemd tot Akademiehoogleraar:

2012: Prof. dr. Peter Hagoort, hoogleraar Cognitieve neurowetenschappen

Hagoort doet onderzoek naar de neurobiologische fundamenten van het menselijk taalvermogen. Hij was een van de eersten die psychologische theorieën met neurowetenschappelijke modellen combineerde. Zijn ideeën hebben het vakgebied sterk beïnvloed. Hagoort is oprichter van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (1999). In 2003 ontving Hagoort de dr. Hendrik Muller prijs, de belangrijkste prijs voor de gedrags- en maatschappijwetenschappen en twee jaar later de Spinozapremie.

2007: Prof. dr. Pieter Muysken hoogleraar Algemene taalwetenschap

Muysken heeft enorme bijdragen geleverd aan het documenteren van de talen van Bolivia en heeft grotendeels zelf een nieuwe generatie onderzoekers van die talen opgeleid. De jury roemt Muyskens bijzondere gave om de inzichten van een theoretisch linguïst toe te passen voor de toegepaste linguïstiek: 'Door een brug te slaan tussen beide benaderingen heeft hij Nederland tot centrum van het theoretisch onderzoek naar taalcontact gemaakt. Met een invloedrijk formeel model van de wijze waarop de hersenen omgaan met codewisseling, heeft Muysken de psycholinguïstische aspecten van tweetaligheid op de onderzoeksagenda gezet.'

2004 - 2009: Prof. mr. Tijn Kortmann hoogleraar Staatsrecht

Tijn Kortmann (1944-2016) is benoemd vanwege zijn werk op het gebied van het Nederlandse constitutioneel recht, Europees publiekrecht in het algemeen en Frans publiekrecht in het bijzonder. Hij is in heel Europa een zeer gerespecteerde autoriteit op het gebied van vergelijkend constitutioneel recht. Veel van de door professor Kortmann opgeleide studenten bekleden thans zelf hoge posities in de academische wereld.

2003 - 2008: Prof. dr. Roeland Nolte hoogleraar Organische chemie

Nolte heeft een brug geslagen tussen de organische chemie en nanotechnologie. Hij is erin geslaagd om complexe macromoleculaire verbindingen met katalytische eigenschappen te maken die sterk lijken op die in levende organismen.