Radboud Universiteit
Zoek in de site...

KNAW-leden

De Konininklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent verschillende functies, waarin het eervol is om benoemd te worden. KNAW-leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Een lidmaatschap is voor het leven. Lidmaatschap van de KNAW is in Nederland een groot eerbetoon voor een wetenschappelijke carrière.

De volgende Radboud-hoogleraren (en emeriti) zijn lid (gealfabetiseerd):

 • Prof. dr. Conny Aerts, hoogleraar Astroseismologie
 • Prof. dr. Remieg Aerts, hoogleraar Politieke geschiedenis
 • Prof .dr. ir. Ad van der Avoird, emeritus hoogleraar Theoretische chemie
 • Prof. dr. Henk Barendregt, emeritus hoogleraar Grondslagen van de wiskunde en informatica
 • Prof. dr. Harold Bekkering, hoogleraar Cognitieve psychologie
 • Prof. dr. Maaike van Berkel, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis
 • Prof. dr. Bas Bloem, hoogleraar Neurologische bewegingsstoornissen
 • Prof. dr. Kees Blom, emeritus hoogleraar Experimentele plantenoecologie
 • Prof. dr. Antal van den Bosch, hoogleraar Example based language modelling
 • Prof. dr. Teun Bousema, hoogleraar Medische Microbiologie
 • Prof. dr. Henk Braakhuis, emeritus hoogleraar Antieke en middeleeuwse wijsbegeerte
 • Prof. dr. Han Brunner, hoogleraar Antropogenetica
 • Prof. dr. Piet Buijnsters, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde van de 18e eeuw
 • Prof. dr. Roshan Cools, hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie
 • Prof. dr. Anne Cutler, emeritus hoogleraar Vergelijkende taalpsychologie
 • Prof. dr. Mirjam Ernestus, hoogleraar Psycholinguïstiek
 • Prof. dr. Heino Falcke, hoogleraar Astrodeeltjesfysica en radioastronomie
 • Prof. dr. Bert Felling, emeritus hoogleraar Gedrags- en maatschappijwetenschappen, methoden en technieken
 • Prof. dr. Guillén Fernández, hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen
 • Prof. dr. Carl Figdor, hoogleraar Tumorimmunologie
 • Prof. dr. Barbara Franke, hoogleraar Moleculaire Psychiatrie
 • Prof. dr. Stan Gielen, hoogleraar Biofysica
 • Prof. dr.mr. Guillaume van Gemert, emeritus hoogleraar Duitse letterkunde en cultuur van de Duitstalige landen
 • Prof. dr. Peter Hagoort, hoogleraar Neuropsychologie cognitieve neurowetenschap
 • Prof. mr. Arthur Hartkamp, hoogleraar Europees Privaatrecht
 • Prof. dr. Olivier Hekster, hoogleraar Oude Geschiedenis
 • Prof. dr. Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur
 • Prof. dr. Willy Jansen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies
 • Prof. dr. Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis
 • Prof. dr. ir. Mike Jetten, hoogleraar Ecologische microbiologie
 • Prof. dr. Mikhail Katsnelson, hoogleraar Theory of condensed matter
 • Prof. dr. Klaas Landsman, hoogleraar Mathematische fysica
 • Prof. dr. Pim Levelt, emeritus hoogleraar Psycholinguïstiek
 • Prof. dr. Frans van der Linden, emeritus hoogleraar Orthodontie (overleden 2019)
 • Prof. dr. Renate Loll, hoogleraar theoretische fysica
 • Prof. dr. Christoph Lüthy, hoogleraar Geschiedenis van filosofie en wetenschap
 • Prof. dr. Titti Mariani, hoogleraar Plantkunde
 • Prof. dr. Jos van der Meer, emeritus hoogleraar Inwendige geneeskunde
 • Prof. dr. Antje Meyer, bijzonder hoogleraar Individuele verschillen in taalverwerking
 • Prof. dr. Bert Meijer, hoogleraar Organische chemie
 • Prof. mr. Olav Moorman van Kappen, emeritus hoogleraar Rechtsgeschiedenis
 • Prof. dr. Heleen Murre-van den Berg, hoogleraar Oosters Christendom
 • Prof. dr. Mihai Netea, hoogleraar Experimentele interne geneeskunde
 • Prof. dr. Roeland Nolte, hoogleraar Organische chemie
 • Prof. dr. Theo Rasing, hoogleraar Spectroscopie van vaste stoffen en grensvlakken
 • Prof. dr. Karin Roelofs, hoogleraar Experimentele psychopathologie
 • Prof. dr. Jana Roithova, hoogleraar Spectroscopie en katalyse
 • Prof. dr. Peer Scheepers, hoogleraar Methoden en technieken van sociaal- wetenschappelijk onderzoek
 • Prof. dr. Pieter Seuren, emeritus Taalfilosofie en algemene taalkunde
 • Prof. mr. drs. Ben Vermeulen, hoogleraar Onderwijsrecht
 • Prof. dr. Jolanda de Vries, hoogleraar Translationele Tumorimmunologie
 • Prof. dr. Sjoerd Wendelaar Bonga, emeritus hoogleraar Dierecologie en ecofysiologie
 • Prof. dr. Ellen van Wolde, hoogleraar Theologie