Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Het subsidieprogramma ‘Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten’ stimuleert de ontwikkeling van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling, om zo de Nederlandse wetenschappelijke positie te versterken. De subsidies, met een jaarlijks budget van 40 miljoen euro, worden uitgereikt door het ministerie van OC&W en NWO.

Roadmap-subsidies 2020: HFML-FELIX en NMR-lab

Nationale Roadmap subsidie van ruim 15 miljoen euro voor HFML-FELIX

HFML - FELIX, de internationale onderzoeksfaciliteit aan de Radboud Universiteit met sterke magneten en vrije-elektronen lasers, ontvangt 15,1 miljoen euro voor de ontwikkeling van geheel nieuwe instrumentatie. Het gaat om een toekenning in het programma Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van de NWO, dat de bouw of vernieuwing mogelijk maakt van essentiële onderzoeksinfrastructuren in Nederland.

Nationale Roadmap subsidie naar NMR-lab Radboud Universiteit

Het Magnetic Resonance Research Centre van de Radboud Universiteit ontvangt als een van de deelnemers van het onderzoeksconsortium uNMR-NL Grid,een flinke investering uit dit programma, waar in total 17,9 miljoen euro naar toe gaat.

Roadmap-subsidies 2018: HFML-FELIX en X-omics

Het FELIX Laserlab en het High Field Magnet Laboratory (HFML) aan de Radboud Universiteit ontvangen samen een Roadmap-subsidie van 10,8 miljoen euro voor vernieuwing van hun onderzoeksfaciliteiten. Het Nederlands X-omics Initiatief onder leiding van Radboudumc ontvangt ruim 17 miljoen euro. Aan twee andere projecten waaraan de Radboud Universiteit en het Max Planck Institute for Psycholinguistics deelnemen, is ook een miljoenensubsidie toegekend.

Roadmap-subsidie High Field Magnet Laboratory 2014

Het HFML van de Radboud Universiteit en stichting FOM is gespecialiseerd in het onderzoek met en het maken van de sterkste continue magneetvelden voor onderzoek op het gebied van natuurkunde, chemie en life sciences. Het lab ontving in 2014 een Roadmapsubsidie van 14,9 miljoen euro voor de bouw van nieuwe, zeer krachtige magneten en uitbreiding van het koelsysteem.

Directeur Nigel Hussey legt uit dat het lab daarnaast de onderzoekstijd kan uitbreiden: ‘Magneten verbruiken veel stroom, daarom is magneettijd erg duur. Met het geld van de Roadmap kunnen we vijftig procent extra uren draaien in de komende vijf, zes jaar. Dat geeft meer onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden gelegenheid experimenten bij ons te doen. We hopen de komende jaren te laten zien dat deze investering leidt tot technische innovaties en doorbraken in de wetenschap. Het HFML is een internationale topfaciliteit op Nederlandse grond; deze subsidie helpt ons deze positie te handhaven.’

Roadmap-subsidie High Field Magnet Laboratory 2012

De 11 miljoen subsidie die in 2012 werd toegekend aan het HFML ging deels naar apparatuur, deels naar menskracht en deels naar extra magneeturen. De apparatuur en menskracht werd onder andere gebruikt voor de bouw van een 38 tesla magneet. Daarmee vestigde het HFML in 2014 een wereldrecord voor dit type magneten. Bovendien startte het HFML met het geld uit 2012 een project voor een nog sterkere magneet van 45 tesla, die naar verwachting in 2017 klaar is.