Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Spinozapremies

De NWO Spinozapremie wordt jaarlijks uitgereikt en is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in Nederland. De onderstaande hoogleraren van de Radboud Universiteit hebben een Spinozapremie verworven.

Wilhelm HuckProf. dr. W.T.S. Huck (2016)
hoogleraar Fysisch-organische chemie. Zijn werk concentreert zich op onderzoek naar de fysische, chemische en biologische processen die plaatsvinden in menselijke cellen. Kennis van de werking van dit complexe geheel zet hij onder meer in voor de zoektocht naar een van de heilige gralen binnen zijn vakgebied: het maken van een synthetische cel.

Mihai NeteaProf. dr. M.G. Netea (2016)
hoogleraar experimentele interne geneeskunde.
Zonder afweersysteem zijn we genadeloos overgeleverd aan ziekteverwekkers om ons heen. Mihai Netea is een van de meest toonaangevende wetenschappers in het onderzoek naar het afweersysteem. Hij probeert te doorgronden hoe ons lichaam ziekteverwekkers herkent en op de juiste manier bestrijdt. Zijn ontdekking van het ‘getrainde immuunsysteem’ is baanbrekend.

M.I. Katsnelson Radboud UniversiteitProf. dr. M.I. Katsnelson (2013)
hoogleraar Theorie van de vastestoffysica aan de Radboud Universiteit. Mikhail Katsnelson ontvangt de NWO-Spinozapremie 2013 voor zijn werk aan de theorie van de natuurkunde van vast stoffen in het algemeen en grafeen in het bijzonder.

Prof. dr. ir. M.S.M. JettenProf. dr. ir. M.S.M. Jetten (2012)
hoogleraar Ecologische microbiologie aan de Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar Milieu-microbiologie aan de TU Delft. Mike Jetten ontvangt de NWO-Spinozapremie 2012 voor zijn werk aan bijzondere microben, die hij ontdekt in bijzondere biotopen. Hij is gespecialiseerd in langzaamgroeiende, zuurstofloos levende bacteriën.

Prof. dr. I. MoerdijkProf. dr. I. Moerdijk (2012)
hoogleraar Algebra en Topologie aan de Radboud Universiteit, ontvangt de NWO-Spinozapremie 2012 voor zijn onderzoek op het gebied van de topologie en de mathematische logica. Moerdijk is een van de eerste wiskundigen ter wereld die de grenzen en verbanden tussen deze twee schijnbaar zo verschillende deelgebieden uit het hart van de wiskunde heeft verkend, met verrassende uitkomsten die relevant zijn voor andere disciplines, zoals de informatica.

Prof. dr. Heino FalckeProf. dr. Heino Falcke (2011)
doet onderzoek naar zwarte gaten, misschien wel de meest mysterieuze objecten in het heelal. Hij houdt zich zowel bezig met theoretisch onderzoek als met observationele en experimentele sterrenkunde. Dat levert creatieve ideeën op, die nieuw inzicht bieden in fundamentele vraagstukken op het gebied van deeltjesfysica en astrofysica.

Prof. dr. Theo RasingProf. dr. Theo Rasing (2008)
hoogleraar Spectroscopie van vaste stoffen en grensvlakken van het Institute for Molecules and Materials. Rasing is een toonaangevend pionier in het ontwikkelen van nieuwe technieken om met licht materialen op nanometerschaal te bestuderen en te manipuleren. Zijn meest recente en succesvolste onderzoek is dat naar manipulatie van magnetisme met licht.

Prof. dr. Carl FigdorProf. dr. Carl Figdor (2006)
hoogleraar Experimentele Immunologie Radboud Universiteit en hoogleraar Celbiofysica Universiteit Twente, directeur van het Radboud Institute for Molecular Life Sciences. Ontving de NWO-Spinozapremie voor zijn baanbrekende onderzoek naar het gebruik van afweercellen tegen kanker en voor de manier waarop hij fundamenteel onderzoek weet te vertalen naar het bed van de patiënt.

Prof. dr. Peter HagoortProf. dr. Peter Hagoort (2005)
hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap en directeur van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, ontving de prijs vanwege zijn onderzoek naar het menselijk taalvermogen én de manier waarop hij het Donders Instituut in vijf jaar naar wereldfaam heeft geleid.

Prof. dr. Henk BarendregtProf. dr. Henk Barendregt (2002)
hoogleraar in de Grondslagen van de Wiskunde en de Informatica, ontving de prijs vanwege zijn buitengewone prestaties op het terrein van de wiskunde, logica en informatica. Internationale reputatie verwierf hij door baanbrekend werk op het gebied van de zogeheten lambdacalculus. Dit is een taal waarin wiskundigen algoritmes opschrijven en bestuderen.

Prof. dr. Bert MeijerProf. dr. Bert Meijer (2001)
hoogleraar Organische chemie aan de TU Eindhoven en Nijmegen. Hij is de grondlegger van de macro-organische chemie, het gebied tussen de 'gewone' organische chemie van kleine moleculen en de macromoleculaire chemie (polymeerchemie).

Prof. dr. Anne CutlerProf. dr. Anne Cutler (1999)
hoogleraar Vergelijkende taalpsychologie en directeur van het Nijmeegse Max Planck Institut für Psycholinguïstik. Ze ontving de Spinozapremie voor haar taalvergelijkend onderzoek en haar onderzoek naar de taalontwikkeling van baby’s. Ze richtte in Nijmegen het Baby Research Center op, met faciliteiten voor gedragsobservatie en voor EEG-onderzoek.

Prof. dr. Pieter MuyskenProf. dr. Pieter Muysken (1998)
hoogleraar Taalwetenschap, verbonden aan het Centre for Language Studies. Bij ontvangst van zijn prijs was Muysken nog verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij besloot tot een overstap naar Nijmegen vanwege de prima onderzoeksfaciliteiten. Hij werd internationaal erkend als leider in de creolistiek en de verwante terreinen van tweetaligheid, taalverwerving en sociolinguïstiek.