Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Jonge Akademie

View our website in English.

De Radboud Jonge Akademie (RJA) is een denktank die bestaat uit gepromoveerde academici die werkzaam zijn aan de Radboud Universiteit of Radboudumc. RJA leden zoeken actief interdisciplinaire samenwerking met collega’s van binnen en buiten de RJA en willen zich graag ontwikkelen als nieuwe leiders binnen hun vakgebied. De RJA neemt deel aan het debat over onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en leiderschap om zo de academische cultuur te verbeteren. De RJA geeft (ongevraagd) advies aan het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, College van Decanen en universitaire commissies over thema’s zoals Erkennen en Waarderen, internationalisering, diversiteit, sociale veiligheid, Open Science en de balans tussen werk en privé. De RJA is onderdeel van een nationaal netwerk van jonge akademies en werkt samen met De Jonge Akademie.

combinatielogo_umc_universiteit_engels

Voorpagina leden 2

QUEER(ING) RADBOUD?

Hoe queer zijn de Radboud Universiteit en het Radboudumc? Hoe en waar binnnen de Radboud gemeenschap treffen we queer mensen en queer ideeën, die verder reiken dan de binaire genderindeling? En waar vieren we diversiteit, genderfluïditeit?
In samenwerking met de Radboud Jonge Akademie, Dito! Nijmegen, voor LHBT+ jongeren en Halkes Women+ Faculty Network, zijn we op 14 september tijdens Queer(ing) Radboudin discussie gegaan over deze vragen.

Website fotos 6

Deelnemers vul onze follow-up enquête in!

Erkennen en Waarderen volgens de Radboud Jonge Akademie

‘Erkennen en Waarderen’ (E&W) is een van de meest actuele thema’s in de Nederlandse academie. Een thema bovendien dat grotendeels aangejaagd wordt door jonge wetenschappers. Het is dan ook vanaf het begin een prioriteit geweest van de Radboud Jonge Akademie (RJA), die een grote rol speelde in de totstandkoming van het E&W-visiedocument van de Radboud Universiteit. Als RJA onderschrijven we dit visiedocument dan ook volledig en vol enthousiasme.

Vanuit ons mandaat om als interfacultaire denktank van jonge gepromoveerde wetenschappers en professionals bij te dragen aan de academische cultuur van onze universiteit lichten we hierbij voor elk van de vier pijlers van de E&W-visie één punt uit dat volgens ons extra aandacht verdient. Lees verder.

RJA Agenda

25 september
RJA bespreking met Rector magnificus Han van Krieken

26 september
RJA ledenvergadering

17 oktober (Dies Natalis)
Start nieuwe leden

25 oktober
RJA bespreking met voorzitter College van Bestuur Daniël Wigboldus

9 november
Halfjaarlijkse RJA bijeenkomst