Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Blog serie: Erkennen & Waarderen in Limbo

English version of this blog series

Erkennen & Waarderen in Limbo

Leden van de Radboud Jonge Akademie delen dilemma’s waarmee zij worden geconfronteerd in hun dagelijkse balanceeract tussen onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en academisch burgerschap.

Jonge academici zijn intrinsiek gemotiveerd. Maar ze ervaren ook veel druk: ze hebben te maken met een grote onbetaalde en onzichtbare werklast, hun persoonlijke leven wordt vaak gekenmerkt door intergenerationele zorgverplichtingen en hun carrière is volop in ontwikkeling.

Prioriteiten stellen is dus een must! Maar hoe? Moeten we strategisch zijn en ons richten op lange termijn doelen? Of laten we het dagelijkse werk ons tijdschema bepalen? Innoveren van deze onderwijscursus of begeleiden van die aspirant-promovendus? Investeren in het schrijven van een onderzoeksvoorstel of in de ontwikkeling van een nieuw online leermiddel? Inschrijven voor deze leiderschapscursus of gastredacteur worden bij dat tijdschrift?

Erkennen & waarderen, de nieuwe visie op een meer divers en team georiënteerd perspectief op ‘excellentie’, is veelbelovend als leidraad voor dergelijke prioriteiten. In plaats van iedereen te dwingen uit te blinken in alle domeinen van het academische leven – onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en academisch leiderschap – zou het academici in theorie in staat stellen explicietere keuzes te maken over hun academische focus en ambities op een manier die complementair en flexibel is.

De langzame vooruitgang bij het vertalen van Erkennen & Waarderen-visies in bruikbare richtlijnen en HR-directieven betekent echter dat de onrealistische druk om alles te doen – en alles goed te doen – dilemma’s blijft creëren voor jonge wetenschappers die hun carrière bewust vorm willen geven te midden van deze onzekerheid over wat ‘echt’ telt.

In deze blogserie wil de Radboud Jonge Akademie de dilemma’s laten zien die zich voordoen in de limbo tussen de huidige realiteit en de beloofde verandering. Wij willen het belang van de implementatie van Erkennen & Waarderen principes onderstrepen en expliciet maken wat er op het spel staat: de kans om echt te excelleren.

Blog 1: Schaken op vijf borden, geschreven door Mark Dingemanse

Blog 2: De tijd dringt… voor jonge academici én voor Erkennen & Waarderen, geschreven door Nora Stel

Blog 3: Is het de moeite waard?, geschreven door Jorge Domínguez Andrés

Blog 4: Besluiten, afwegingen, modellen, geschreven door Femke Bekius

Blog 5: NWO en de ‘Fear of missing out’, geschreven door Shari Boodts

Blog 6: Wat typeert een academicus?, geschreven door Jeanette Mostert

Als je een email notificatie wil ontvangen wanneer onze volgende blog gepubliceerd is, laat dan hier je emailadres achter.