Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Blog 6: Wat typeert een academicus?

Wat is een academicus? Ben je alleen academicus als (een deel van) je werk bestaat uit het doen van academisch onderzoek? Of kun je je ook uitsluitend richten op wetenschapscommunicatie, outreach en onderwijs, binnen een academische setting? Sinds mijn promotie in 2016 heb ik precies dit gedaan. Hoewel ik als postdoc in een onderzoeksgroep werkte, deed ik geen dataverzameling of -analyse, en schreef ik ook geen artikel als eerste auteur. In plaats daarvan heb ik mezelf ontwikkeld als wetenschapscommunicatie- en outreachmanager voor verschillende Europese onderzoeksconsortia en ben ik actief betrokken bij veel academische cursussen en onderwijsactiviteiten. Dit unieke profiel past bij mijn talenten en interesses, en is een goede aanvulling op de expertise die we binnen onze onderzoeksgroep hebben. Maar het is ook een constante strijd geweest om mijn rol, functieprofiel en carrièreperspectieven te definiëren.

Dit jaar kreeg ik eindelijk een tenure-track positie als universitair docent met een primaire focus op onderwijs. Een nieuw carrière pad dat momenteel wordt ontwikkeld in het Radboudumc, maar die op onze afdeling al is geïmplementeerd op proef. Deze functie erkent en waardeert in ieder geval een deel van mijn werk. Het zorgt ervoor dat ik een vaste aanstelling heb en het biedt perspectief. Ik denk dat de Erkennen & Waarderen beweging hier een grote bijdrage aan heeft geleverd, naast een hoop interne politiek door mijn leidinggevenden.

Er zijn echter nog verschillende uitdagingen. Ten eerste zijn de exacte criteria voor een ‘universitair docent met focus op onderwijs' verre van duidelijk en momenteel nog in ontwikkeling. Waarop word ik beoordeeld? De neiging van universiteitsbesturen om te focussen op publicaties en subsidies is nog steeds sterk aanwezig. Moet ik publiceren over onderwijs en onderwijsbeurzen krijgen, ook al heb ik geen achtergrond in pedagogisch onderzoek? Ik heb gemerkt dat het verkrijgen van een onderwijsinnovatiebeurs enorm hielp om serieus genomen te worden in de academische wereld, veel meer dan positieve cursusbeoordelingen bijvoorbeeld.

Gelukkig mocht ik mijn eigen vijfjarenplan schrijven, om doelen te stellen die passen bij de richting die ik op wil. Toch voelde het een beetje vreemd om wetenschapscommunicatiedoelstellingen op te nemen in een tenure-track onderwijsplan. Hoe ziet een academische carrière in wetenschapscommunicatie eruit? Niemand weet het. Wetenschapscommunicatie is nog steeds voornamelijk het werk van onderzoekers die dit in hun vrije tijd doen, of van communicatieprofessionals die worden beschouwd als niet-academisch personeel. Het is aan mij om redelijke doelstellingen en mijlpalen te definiëren, zonder gebruik te kunnen maken van goede voorbeelden.

Al met al baan ik me zo een weg door het nieuwe Erkennen & Waarderen-systeem. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheden die dit me heeft geboden; ik vraag me af of mijn positie 10 jaar geleden mogelijk zou zijn geweest. Erkennen & Waarderen helpt me ook om mezelf te identificeren als academicus, ondanks mijn niet-traditionele functieprofiel. Tegelijkertijd is het een constante strijd om mijn weg te vinden in het bestaande systeem van functieprofielen, contracten en loopbaantrajecten. De erkenning is er, maar het beloningssysteem is nog steeds erg onduidelijk.

~ Jeanette Mostert