Radboud Universiteit
Zoek in de site...

RJA thema's en projecten

RJA teams werken aan specifieke thema's en projecten. Leden van de teams komen regelmatig bijeen om hun ideeën en plannen te bespreken. De teams ontwikkelen projecten, schrijven artikelen, organiseren evenementen en overleggen met beleidsadviseurs en andere medewerkers van de Radboud Universiteit en Radboudumc. Op deze manier draagt de RJA positief bij aan de academische cultuur.

Erkennen en Waarderen

Erkennen en Waarderen

Societal Fans

De Radboud Jonge Akademie gelooft erin dat het smeden van verbindingen tussen wetenschap en samenleving beide ten goede komt. Veel RJA-leden worden weliswaar gewaardeerd om hun valorisatie-activiteiten en de impact die zij als wetenschapper maken, maar velen van hen hebben met vallen en opstaan moeten leren welke activiteiten bij hen passen. Bovendien zoeken jonge wetenschappers vaak naar een startpunt om hun onderzoek meer maatschappelijke betekenis te geven. De Societal Fans van de Radboud Jonge Akademie bieden een staalkaart van de vele mogelijkheden op het vlak van kennisbenutting en valorisatie. Ze vormen als het ware een menu waaruit wetenschappers kunnen kiezen wat willen proberen. De categorieën in de waaier zijn niet uitputtend, noch sluiten ze elkaar uit. Wel weerspiegelen ze de verschillende stijlen en voorkeuren van de leden van de RJA.

Benieuwd? Bestel snel één of meerdere exemplaren van de Societal Fans of download de digitale versie (pdf, 754 kB).

Werk-privé balans

  • Het werk-privé balans team heeft het ABC of Care project ontwikkeld. Dit is een serie van 26 ansichtkaarten (één kaart voor elke letter van het alfabet) met boodschappen over goed voor jezelf zorgen. Dit project is aan het eind van 2022 gepresenteerd en in 2023 zullen de ansichtkaarten verspreid worden over de verschillende faculteiten en gebouwen.

  • Humans of Radboud is een serie interviews met studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit ontwikkeld door het werk-privé balans team. Deze interviews gaan over een gezonde werk-privé balans en goed voor jezelf zorgen.
5

Open Science

  • Namens de RJA en in samenspraak met het Open Science heeft Eelke Spaak een artikel geschreven over het nog meer open maken van de wetenschap. Voxweb heeft dit artikel gepubliceerd.

  • Samen met de Universiteitsbibliotheek regelt het Open Science team dat alle RJA leden hun publicaties open access beschikbaar kunnen maken op basis van het Taverne Amendment.

  • Het Open Science team is zeer betrokken bij de ontwikkeling van het Open Science programma van de Radboud Universiteit.

Internationalisatie

De belangrijkste doelen van het RJA internationalisatie team zijn:

  • Meer internationaal talent aantrekken en internationale samenwerkingen versterken.
  • Functietitels beter overeen laten komen met internationale gebruiken, om de transparantie te verbeteren en onderschatting van medewerkers en vacante functies te voorkomen.
  • Ervoor zorgen dat buitenlandse medewerkers en studenten zich meer thuis voelen op de campus.

Het team heeft discussies over deze onderwerpen met bestuurders, beleidsmedewerkers en andere medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Sociale veiligheid

Teamleden van het team sociale veiligheid willen bijdragen aan meer sociale veiligheid door middel van discussies met het College van Bestuur, vertrouwenspersonen en andere medewerkers. Lees meer over hun ideeën in dit artikel gepubliceerd door Voxweb.

Diversiteit

Het team diversiteit zet zich in om diversiteit en inclusie binnen de universiteit te promoten en te verbeteren. Leden van dit team hebben besprekingen met (DEI) medewerkers van verschillende afdelingen en faculteiten over hun ideeën.

Klimaat

Het klimaatteam heeft de Groene Academie opgericht. Deze groep bestaat uit leden van jonge akademies uit Nederland en enkele andere experts en wil graag bijdragen aan meer duurzaamheid binnen de Nederlandse universiteiten. In mei 2023 kwamen zij samen voor een verdiepende workshop over dit onderwerp.

De RJA heeft oproepen van Scientists4future (een groep van bezorgde klimaatwetenschappers) ondersteund:

Ius promovendi

Het ius promovendi team wil graag bereiken dat alle universitair hoofddocenten aan de Radboud Universiteit standaard het ius promovendi krijgen.

Cursusevaluaties

Het team cursusevaluaties bespreekt hoe de procedures van cursus- en docentevaluaties verbeterd zouden kunnen worden.