Radboud Universiteit
Zoek in de site...

RJA Erkent en Waardeert prijs

Op dinsdag 30 januari 2024 is voor de tweede keer de Radboud Jonge Akademie Erkent en Waardert bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze inspirerende middag heeft Maartje Cobussen (beleidsmedewerker Academic Affairs, Radboud Services) een update gegeven over het universiteitsbrede Erkennen & Waarderen programma. Ook hebben Sabine Geurts (hoogleraar bij de Faculteit Sociale Wetenschappen) en Hanneke den Ouden (UHD bij de Faculteit Sociale Wetenschappen) verteld hoe zij Erkennen en Waarderen op de kaart zetten binnen hun faculteit.

Deze video is gemaakt door Emiel Janssen, Oogdruk 12.

RJA ‘Erkent en Waardeert – prijs’
Natuurlijk hebben we ook de RJA 'Erkent en Waardeert - prijs' uitgereikt. In de derde ronde van deze prijs hebben we bijna 70 nominaties ontvangen voor collega's met heel diverse functies van veel verschillende faculteiten en eenheden. Het doet ons goed dat zoveel collega's bijdragen aan een fijne werksfeer en dat andere collega's dit opmerken en hen nomineren. Zo werken we samen aan een prettige werkomgeving voor iedereen. De loting heeft uit alle inzendingen zes geluksvogels bepaald die elk een waardebon van €500 ontvangen.

Website 1

Website 2

Meer over de RJA 'Erkent en Waardeert prijs'
Het nieuwe Erkennen en Waarderen is volop onderwerp van gesprek, zowel landelijk als aan de Radboud Universiteit. Er wordt hard gezocht naar manieren om fundamentele problemen binnen de academische structuur en cultuur aan te pakken, problemen rond werkdruk, onderzoeksfinanciering, beoordelingscriteria etc. Ook de Radboud Jonge Akademie werkt hieraan mee. Een groot deel van de veranderingen moeten plaatsvinden op het niveau van beleid, maar dat wil niet zeggen dat we niet ook in onze eigen omgeving stappen in de goede richting kunnen zetten. Wij vinden dat academisch succes te eenzijdig gedefinieerd wordt en willen de focus verschuiven van individuele excellentie naar wat we doen voor elkaar. Daarom lanceren we de ‘RJA Erkent en Waardeert - prijs’. Voor deze prijs kan elke medewerker van de universiteit of het Radboudumc een collega of collega’s nomineren die op welke manier dan ook bijdragen aan een fijne en effectieve werkomgeving. We loten zes winnaars, die elk een waardebon van €500 krijgen.

Website 4

Website 3

Website 11

Website 10

Website 8

Website 12

De foto's op deze pagina zijn gemaakt door Bert Beelen.

Nominaties

Wie zou jij nomineren? Laat het ons weten via het nominatieformulier en geef zo een blijk van waardering aan je collega’s en een positieve impuls aan een gezondere academische cultuur, waarin we waarderen en belonen wat écht cruciaal is voor een florerende universiteit.