Radboud Universiteit
Zoek in de site...

RJA Erkent en Waardeert prijs

Het nieuwe Erkennen en Waarderen is volop onderwerp van gesprek, zowel landelijk als aan de Radboud Universiteit. Er wordt hard gezocht naar manieren om fundamentele problemen binnen de academische structuur en cultuur aan te pakken, problemen rond werkdruk, onderzoeksfinanciering, beoordelingscriteria etc. Ook de Radboud Jonge Akademie werkt hieraan mee. Een groot deel van de veranderingen moeten plaatsvinden op het niveau van beleid, maar dat wil niet zeggen dat we niet ook in onze eigen omgeving stappen in de goede richting kunnen zetten. Wij vinden dat academisch succes te eenzijdig gedefinieerd wordt en willen de focus verschuiven van individuele excellentie naar wat we doen voor elkaar. Daarom lanceren we de ‘Radboud Jonge Akademie Erkent en Waardeert - prijs’. Voor deze prijs kan elke medewerker van de universiteit of het Radboudumc een collega of collega’s nomineren die op welke manier dan ook bijdragen aan een fijne en effectieve werkomgeving. We loten zes winnaars, die elk een waardebon van 500 euro krijgen. De loting vindt één keer per academisch jaar plaats en nominaties kunnen het hele jaar door ingestuurd worden.

Nominaties

Wie zou jij nomineren? Laat het ons weten via het nominatieformulier en geef zo een blijk van waardering aan je collega’s en een positieve impuls aan een gezondere academische cultuur, waarin we waarderen en belonen wat écht cruciaal is voor een florerende universiteit.