Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Leden

Gestart in najaar 2023

Carolina Carolina Andrade, postdoc bij het Radboudumc
Riccardo Riccardo Cristoferi, Universitair docent aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Mani Mani Diba, universitair docent bij het Radboudumc
Bas Bas Hofstra, universitair docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen
Annick Annick Pijnenburg, universitair docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Eliana Eliana Vassena, universitair docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen
Britta Britta Westner, docent (Tenure Track) aan het Radboudumc
Tamara Tamara van Woezik, universitair docent aan de Radboud Docenten Academie

Gestart in najaar 2022

FemkeBekius_portret

Femke Bekius, Universitair docent aan de Faculteit der Managementwetenschappen

Gustav Gustav Meibauer, Universitair docent aan de Faculteit der Managementwetenschappen
Jeanette Jeanette Mostert, wetenschapscommunicatie adviseur en docent bij het Radboudumc
Marieke

Marieke Oprel, Universitair docent aan de Faculteit der Letteren

Daniela Daniela Patru, Coördinator bedrijfsvoering aan de Faculteit der Managementwetenschappen
Marleen Marleen Termeer, Universitair docent aan de Faculteit der Letteren

Gestart in voorjaar 2022

Sanne

Sanne Dekker, Hoofd WKRU - Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

"Graag wil ik via de RYA een positieve bijdrage leveren aan de academische cultuur. Het is geweldig om kinderen enthousiast te maken voor wetenschap, en mee te kunnen bouwen aan een universiteit waar medewerkers met veel plezier (samen)werken vanuit hun eigen expertise en rol."

Gestart in najaar 2021

Beatrice

Béatrice Bonga, Universitair docent aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Gaby Gaby Contreras, Universitair docent aan de Faculteit der Managementwetenschappen
Bryan

Bryan Da Costa Souza, Docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen

"Onderwijs is een krachtige manier om veranderingen te promoten. Het nodigt ons uit tot onlosmakelijk luisteren, doen en reflecteren op onze wereld, waardoor onze eigen autonomie en die van anderen gekoesterd wordt. De RJA kan zorgen voor een brug tussen het onderwijs binnen de universiteit en de veranderingen die we nodig hebben in de samenleving."

Frederik

Frederik van Dam, Universitair docent aan de Faculteit der Letteren
RJA voorzitter vanaf januari 2023

"De complexe, vertakte structuur van de universiteit maakt het moeilijk om over de grenzen van faculteiten heen te werken. Als lid van de RJA hoop ik manieren te vinden om dwarsverbanden zichtbaarder te maken en interdisciplinaire samenwerking te stimuleren, op zowel het gebied van onderwijs als onderzoek."

Jeroen

Jeroen Dera, Universitair docent aan de Faculteit der Letteren

"Universitair onderwijs is soms net een snelkookpan, terwijl iedereen weet dat slow cooking veel betere kwaliteit oplevert. Via de Radboud Jonge Akademie hoop ik daarom belangrijke discussies over onderwijsbeleid en didactiek aan te zwengelen."

Rogier

Rogier Kievit, Hoogleraar aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en Radboudumc

"Ik wil me met lidmaatschap van de RJA inzetten om een uitstekend wetenschappelijk klimaat in alle opzichten toekomstbestendig te maken"

Gestart in najaar 2020

Kalijn

Kalijn Bol, Medisch oncoloog bij het Radboudumc

"Wetenschap en zorg op het hoogste niveau in Nijmegen én een werkplek om trost op te zijn. Vanuit een ander perspectief zien we andere uitdagingen en mogelijkheden om deze doelen na te streven. Stilstand is achteruitgang."

Shari

Shari Boodts, Universitair docent aan de Faculteit der Letteren

"De RJA laat zien dat de universiteit floreert als we samenwerken. Ik wil er mee voor zorgen dat elke medewerker dat gevoel van team spirit ervaart. Samen bouwen aan een groter doel moet een fundamentele eigenschap van de academie worden."

Inti

Inti Brazil, Universitair hoofddocent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen

"Diversiteit moet meer zijn dan alleen een hippe term, het moet een kracht worden. Als lid van de RJA werk ik aan het vormen van een academisch cultuur waarin kleurrijk talent uit alle hoeken van de wereld gekoesterd en behouden kan worden."

Mark

Mark Dingemanse, Universitair hoofddocent aan de Faculteit der Letteren

"Wetenschap is van iedereen. Mijn doel bij de RJA is om samen te bouwen aan een academia waarin iedereen kan floreren: meer inloophuis dan ivoren toren."

Martin

Martin Dresler, Universitair hoofddocent bij het Donders Centrum voor Cognitieve Neuroimaging en het Radboudumc

Chris

Chris Dols, Conservator Radboud Erfgoed bij de Universiteitsbibliotheek

"De stem van het ondersteunend en beheerspersoneel, de stille kracht in het universitaire bedrijf, moet volwaardig meeklinken. Daar maak ik mij hard voor, naast Open Science en valorisatie."

Jorge

Jorge Domínguez-Andrés, Universitair docent bij het Radboudumc

Lize

Lize Glas, Universitair hoofddocent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

"Ik ben lid van de RJA omdat de universiteit meer is dan de rechtenfaculteit en de academie meer dan een publicatiefabriek"

Mariska

Mariska KleemansHoogleraar aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen

"In de wetenschap zetten we eindelijk stappen naar erkenning en waardering van diverse carrièrepaden. Ik wil me als lid van de RJA inzetten om jonge academici te helpen het carrièrepad te ontdekken dat bij hen past."

Lotte

Lotte Krabbenborg, Universitair hoofddocent aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

professionele-foto-eelke-spaak-donders---1600x1600-crop

Eelke Spaak, Universitair docent bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en de Faculteit der Sociale Wetenschappen
RJA voorzitter van januari 2021 t/m december 2022

"Kennis, inzicht en innovatie komen sneller en beter naar boven in een gezonde academische cultuur, zonder perverse prikkels, met juist oog voor interdisciplinariteit. Deze idealen heeft RJA hoog in het vaandel staan; mede daarom voel ik me er goed op mijn plek."

Niels S

Niels Spierings, Hoogleraar aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen

"Ontdekken waar jouw passie en kracht ligt, van elkaar leren, en samen een sterk -dus divers- team bouwen, daar wil ik met hele praktische handvatten aan bouwen. En het beleidsprimaat moet terug naar Onderwijs en Onderzoek (incl. Maatschappij) in plaats van organisatielogica en ‘computer says no’."

Nora

Nora Stel, Universitair docent aan de Faculteit der Managementwetenschappen
RJA voorzitter vanaf mei 2022

"De RJA staat voor mij voor inspiratie door interdisciplinaire uitwisseling: bevlogen samenwerking buiten de geijkte paden. Met de frisse blik van de RJA proberen we te helpen de rol van de universiteit als maatschappelijke broedplaats voor originele ideeën en kritische analyse te bestendigen en uit te bouwen."

Renee

Renée Wagenvoorde, Studieadviseur en projectleider ‘studentbegeleiding van de toekomst’ aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

"In de academische wereld gaat onnodig veel talent verloren door weeffouten in de structuur en cultuur van universiteiten. Door ervaringen en gedrevenheid van jonge academici te bundelen in de RJA hoop ik gezamenlijk veranderingen teweeg te brengen."

Fleur Z

Fleur Zeldenrust, Universitair hoofddocent aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

"De wetenschap staat voor de uitdaging het hoofd te bieden aan een aantal met elkaar verstrengelde problemen: de replicatie-crisis en het vormen van open wetenschap; de werkdruk en het beoordelingsmodel van academici; en het gebrek aan diversiteit. Ik hoop in de RJA te kunnen bijdragen aan een universiteit waar iedereen uitgedaagd wordt, maar zich ook veilig genoeg voelt om fouten te kunnen maken en zo een eigen pad te kunnen vinden."