Zoek in de site...

De klas: een maakbare samenleving in het klein

Yvonne vd Berg-DvA-7948Voor drukbezette docenten blijft het lastig om grip te krijgen op het sociale klimaat van de klas. In de hoop leraren te ondersteunen, startte ontwikkelingspsycholoog Yvonne van den Berg van de Radboud Universiteit, in 2016 de site Stoeltjesdans.nl. Op basis van haar wetenschappelijke bevindingen naar sociale relaties in de klas helpt Yvonne leerkrachten om sociale veiligheid in de klas toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door de leerkrachten een aantal gestandaardiseerde vragen te stellen. Zo maakt de geprogrammeerde software zelfs een klassenindeling. Geen wonder dat het platform inmiddels al meer dan 12.000 gebruikers heeft!

‘Met Stoeltjesdans helpen we docenten om beter in de smiezen te krijgen wat zich in de klas afspeelt.’

De data van Stoeltjesdans.nl helpt leerkrachten echt verder. Daarom willen we haar bevindingen graag met zo veel mogelijk mensen delen. Met meer leerkrachten, maar ook met andere onderzoekers. Uiteraard anoniem en het liefst ook niet-commercieel. Met donaties kunnen we investeren in de website, om de data en informatie beter en toegankelijk(er) te maken. Daar hebben we € 12.000,- voor nodig. Daarom start het Radboud Fonds een crowdfundcampagne.

Wil je helpen? Doneer dan via de crowdfundpagina van Yvonne. Hier lees je ook waarom we deze actie zijn gestart op de landelijke dag van het Pesten.

Samenwerking met u in de praktijk is voor ons essentieel!

Wetenschappelijk onderzoek klinkt voor u als leerkracht of docent misschien als 'ver van mijn bed'. Toch is het vaak praktischer dan u wellicht denkt. Met ons onderzoek proberen we ook een antwoord te geven op de problemen in de dagelijkse praktijk van het primair en voortgezet onderwijs.

Veel onderzoek wordt uitgevoerd op scholen. Wij kunnen ons onderzoek uitvoeren dankzij de medewerking van schoolleiders, docenten, leerkrachten, zorgteams, ouders en natuurlijk de kinderen en adolescenten zelf.

Begrijpend lezen bij eerste- en tweede-taallezers

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op dekaft schoolpublicatie HRaudszus basisschool leren. Kinderen voor wie de schooltaal niet hun thuistaal is, hebben vaak problemen met begrijpend lezen. Om meer te weten te komen over de oorzaak van de begrijpend leesproblemen van tweede-taallezers, onderzocht Henriette Raudszus in haar promotieonderzoek leesprocessen op woord-, zins- en tekstniveau bij eerste- en tweede-taallezers in groep 6 t/m 8.

Deelnemers gezocht voor onderzoek: Rekenen in het brein

In dit onderzoek proberen wij een antwoord te krijgen op de vraag wat precies de relatie is tussen cognitieve vaardigheden (zoals geheugen), informatieverwerking in het brein en rekenvaardigheden bij kinderen.

Rekenen brein

Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen: een korte elektro-encefalogram (EEG) meting, het uitvoeren van cognitieve taken (werkgeheugen en getalbegrip) en een rekentaak.

Deelnemers voor onderzoek gezocht: De ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking

PLoCC-VI algemeenIn dit onderzoek willen we de ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking gaan volgen. We willen allerlei factoren gaan bekijken zodat we kunnen leren wat helpt en wat niet helpt in de ontwikkeling. De informatie verzamelen we door regelmatig op huisbezoek te komen.

Deelnemers gezocht voor onderzoek: Project Veilig op School (VOS)

Hoe weet je of een kind goed in de groep ligt en lekker in zijn vel zit? Hoe geef je elk kind een goede plek in de klas? Wat moet je doen met dat onderbuikgevoel dat er iets speelt in de groep?

Onderzoeksproject VOS gaat over het sociale klimaat in groepen 6, 7 en 8 en richt zich op vragen zoals deze.

VOS

Lees meer over onze onderzoeken

Lees meer over onze onderzoeken

Weet u hoe u uw leerlingen het beste helpt hun woordenschat te vergroten? Of wat uw invloed is bij pestgedrag?

De antwoorden leest u in de onderzoeken die wij samen met scholen voor primair en/of voortgezet onderwijs hebben uitgevoerd.

Kennisclips

Hier vindt u korte kennisclips over interessante onderwerpen en actuele onderzoeksprojecten.

Bekijk...
...wat helpt tegen pesten.

...hoe kinderen onbewust omgaan met populaire, onpopulaire, agressieve en pestilaterale klassen.

...hoe u kun het beste plek in de klas toewijzen.

...welke technieken kunnen worden gebruikt om de communicatie en het klimaat in de klas te verbeteren.

Wilt u meedoen?

Wilt u met uw klas meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?
Wij zijn regelmatig op zoek naar scholen in het primair en voortgezet onderwijs die mee willen doen.

hands-1768845_1920

Wie wij zijn

BSI-signature-highcontrast-screen-small

Het Behavioural Science Institute (BSI) is een onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. BSI doet onderzoek op het terrein van gedragswetenschappen, onder andere op scholen.

Voor alle onderzoeken hanteren wij drie uitgangspunten:

  • Zorgvuldig
  • Betrouwbaar
  • Praktijkgericht