Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Een wereld vol talen, maar hoe leer je eigenlijk een taal?

Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek
Aan de Radboud Universiteit wordt binnenkort een groot onderzoek gestart naar Taal, Leren en Geheugen. Met dit onderzoek willen wij een belangrijke vraag die al jaren onbeantwoord is gebleven beantwoorden: “Waarom is het leren van talen gemakkelijker voor kinderen dan voor volwassenen?”

Taalonderzoek Janzen

Waar gaat dit onderzoek over?
Dit onderzoek gaat over het leren van een nieuwe taal, en in het bijzonder over hoe de hersenontwikkeling dit kan beïnvloeden. De hersenen van kinderen en adolescenten zijn nog volop in de ontwikkeling en daardoor heel flexibel in het opslaan van nieuwe informatie. Van verschillende hersengebieden is bekend dat ze betrokken zijn bij het leren van nieuwe talen. En het is algemeen bekend dat het leren van talen makkelijker gaat als je er vroeg mee begint. Hoe het komt dat het taalleervermogen afneemt naarmate we ouder worden in relatie met de hersenen is nog niet goed onderzocht. Om die reden kijken we naar de ontwikkeling van hersengebieden bij kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar, in combinatie met het taalleervermogen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderzoek, klik dan hier voor meer informatie:
Ouders & Scholen 
Kinderen & Jongeren
Filmpje Taal Onderzoek

Dr. Gabriele Janzen
Dr. Willeke Menks en Clara Ekerdt, MSc.

Telefoonnummer: 0650099619
E-mailadres: taal@donders.ru.nl

Behavioural Science Institute
Radboud Universiteit Nijmegen, Montessorilaan 3, 6525 HR Nijmegen
&
Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour
Radboud Universiteit Nijmegen, Kapittelweg 29, 6525 EN Nijmegen