Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Over ons

Het Behavioural Science Institute maakt onderdeel uit van de Radboud Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen.

DSC_0213-carrousel

Met meer dan 180 onderzoekers en ondersteuners behoort BSI tot een van de grotere onderzoeksinstituten die onderzoek doen naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Door onderzoek te doen proberen we gedrag te begrijpen en methoden te ontwikkelen om dit gedrag te beïnvloeden. Ons onderzoek is maatschappelijk relevant en heeft waarde voor de praktijk. Het is niet alleen gericht op het beantwoorden van abstracte vragen, maar zeker ook op problemen in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie: www.ru.nl/bsi

Netwerk Scholen

Het initiatief van deze website ligt bij een groep onderzoekers, die zich vooral richt op onderzoek met kinderen en jongeren en hun deelnemers voornamelijk werft via scholen. Deze groep onderzoekers werkt samen onder de noemer Netwerk Scholen. Het doel van dit netwerk is drieledig:

  • elkaar zowel praktisch als inhoudelijk versterken,
  • meer zichtbaarheid geven aan wetenschappelijk onderzoek en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk en
  • de samenwerking met scholen te versterken.

Onze Werkwijze

Voor onderzoek dat wij uitvoeren op scholen, is een prettige samenwerking met u, de ouders en de kinderen en jongeren voor ons erg belangrijk. Daarom hebben wij duidelijke kwaliteitsrichtlijnen opgesteld, gebaseerd op onze kernwaarden.

Zorgvuldig

  • u weet van tevoren precies wat wij leerkrachten/docenten en leerlingen willen vragen. U weet hoeveel tijd het kost en hoe wij het onderzoek uitvoeren.
  • wij informeren de ouders van de leerlingen, dat hoeft u niet te doen. Ouders kunnen overigens zonder opgaaf van reden aangeven dat hun kind niet meedoet aan een onderzoek.
  • onze onderzoekers geven duidelijke uitleg aan u en aan de leerlingen

Betrouwbaar

  • onze onderzoekers maken van tevoren een onderzoeksplan. De commissie ethiek van de faculteit Sociale Wetenschappen beoordeelt de ethische gedragscode van het onderzoek.
  • alle verzamelde informatie wordt anoniem verwerkt en in een beveiligde omgeving opgeslagen

Praktijkgericht

  • wij doen onderzoek dat waarde heeft voor de praktijk. Wij willen u ondersteunen bij het vinden van antwoorden op problemen in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.
  • nadat het onderzoek is afgerond, wordt de school (en desgewenst de ouders) geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Rapportage vindt plaats op groepsniveau en gaat over gemiddelden.

Onze BSI onderzoekers houden zich aan 'De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening', vastgesteld door de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Onze kwaliteitsrichtlijnen voor onderzoek op scholen (pdf, 262 kB)

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek in scholen? Of heeft u vragen over één van de uitgevoerde onderzoeken?

Neem gerust contact met ons op!

Rebecca Kahmann, coördinator

rebecca.kahmann@ru.nl