Zoek in de site...

Het BSI Scholen Netwerk in tijden van Corona

Datum bericht: 23 juni 2021

Het is een apart jaar geweest, ook voor ons als BSI Scholen Netwerk. Eind januari 2020 vond de allereerste BSI Scholen Netwerk middag plaats op de campus van de Radboud Universiteit, om wetenschap en de praktijk met elkaar te verbinden. Wie had toen kunnen bedenken dat zo’n evenement slechts anderhalve maand later niet meer mogelijk zou zijn geweest? In maart 2020 stak COVID-19 de kop op. Niet alleen het fysieke onderwijs, maar ook het onderzoek op scholen kwam stil te liggen, en binnen ons netwerk rees de vraag: is onderzoek op scholen op termijn weer mogelijk? En zo ja: wanneer dan; hoe dan; en wat is onze rol hierin? Om onderzoekers hierbij te ondersteunen hebben we vanuit het BSI Scholen Netwerk protocollen ontwikkeld in lijn met de adviezen van het RIVM. Wanneer die protocollen worden opgevolgd zou onderzoek in scholen weer veilig zou kunnen worden opgestart wanneer de maatregelen het zouden toelaten. Deze protocollen worden nog steeds gebruikt om te beoordelen of er voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen, en het onderzoek mag worden uitgevoerd. Op deze manier is het voor scholen veiliger om onderzoekers te verwelkomen in de school.

Vanaf september 2020 kwam er weer meer ruimte om ook andere dingen op te pakken binnen het BSI Scholen netwerk. Zo zijn we druk bezig met het herschrijven van de voor u vast wel bekende ingewikkelde en lange teksten in informatiebrieven en toestemmingsformulieren. Het doel hiervan is om deze brieven begrijpelijker te maken voor een bredere groep leraren en ouders. Dit doen we door middel van kortere brieven in combinatie met teksten en kennisclips op de website. Daarnaast zijn we een database met schoolcontactpersonen aan het opbouwen. Op deze manier kunnen onderzoekers niet alleen op een meer efficiënte manier scholen werven voor hun onderzoek, maar kan er ook worden voorkomen dat steeds dezelfde scholen worden benaderd en daardoor overvraagd. Ook de informatie op onze website www.ru.nl/onderzoekindeschool is geüpdatet en zal in de toekomst zelfs een nieuwe look gaan krijgen. Al met al was het een druk en bewogen jaar. We kijken uit naar het nieuwe schooljaar, en hopen dat we onze samenwerking mogen voortzetten.

Met vriendelijke groet,

Desi Beckers – Coördinator BSI Scholen Netwerk