Zoek in de site...

Het "G(V)OED voor elkaar!" corona-onderzoek

Datum bericht: 23 juni 2021

G(V)OED voor elkaar

De coronacrisis heeft veel onderdelen van ons leven behoorlijk opgeschud. U herkent het vast wel: Het onderwijs moest ineens online worden ingeregeld en veel van ons werk(t)en volledig thuis. Tijdens lockdown-periodes waren de kinderen ook meer thuis en moest er thuisonderwijs worden gegeven. De coronacrisis is voor velen van ons dan ook een uitdagende tijd geweest, en is dat soms nog steeds.

Ook het onderzoek binnen het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit heeft uitdagingen gekend naar aanleiding van de coronacrisis. Een voorbeeld daarvan is het lopende “G(V)OED voor elkaar!” onderzoek. Binnen dit BSI-onderzoek wordt onderzocht of schoolvrienden en/of ouders de leefstijl en het welbevinden van jongeren beïnvloeden. Om dit te onderzoeken, volgden we vanaf het najaar van 2017 ongeveer 700 jongeren en hun ouders tijdens de eerste jaren van de middelbare school. Op verschillende momenten rapporteerden jongeren en ouders over hun leefstijl en welbevinden middels vragenlijsten, om zo veranderingen in de tijd én de voorspellers daarvan in kaart te brengen. De eerste drie meetrondes in het najaar van 2017, het voorjaar van 2018, en het voorjaar van 2019 verliepen voorspoedig.

In het voorjaar van 2020 stond de vierde en laatste meetronde van dit onderzoek op de planning. Echter, een week voor de uitvoer in maart 2020 brak de coronacrisis uit en werden de middelbare scholen gesloten. Een onvoorziene omstandigheid met naar onze mening maar één mogelijke reactie in het kader van de gezondheid van alle betrokkenen: het niet uitvoeren van de meetronde in het voorjaar van 2020. In eerste instantie waren we hier natuurlijk niet blij mee. We gingen echter niet lang bij de pakken neerzitten. We dachten namelijk al snel na over mogelijke alternatieven. Ons longitudinale onderzoek zou met vervolgmetingen tijdens de coronacrisis een unieke kans bieden om onderzoek te doen naar de effecten van de coronacrisis op opgroeiende jongeren en hun ouders. Het unieke van ons “G(V)OED voor elkaar!” onderzoek is dat we ook gegevens hebben van vóór de coronacrisis, en daarmee in kaart kunnen brengen voor wie de coronacrisis de meeste impact heeft en waarom. De coronacrisis is in feite een groot sociaal experiment dat inzicht geeft in de veerkracht van jongeren en hun ouders. Deze inzichten kunnen weer gebruikt worden in bijvoorbeeld de ontwikkeling van preventie- en interventieprogramma’s.

Ook subsidieverstrekker ZonMw zag het unieke van een vervolgonderzoek in. Daarom ontvingen we een subsidie om niet alleen meerdere online vragenlijstmetingen in schooljaar ‘20/’21 bij jongeren en ouders uit te voeren, maar ook om een app-studie in te richten voor een groep jongeren en ouders waarbij via verschillende korte metingen per dag voor een week inzicht wordt verkregen in (kortere-termijn) processen die kunnen leiden tot (langere-termijn) veranderingen in welbevinden. Inmiddels hebben meetrondes vier en vijf al plaatsgevonden, en is recent ook een app-studie gestart. Al met al heeft de coronacrisis ook ons (wetenschappelijke) leven opgeschud, maar heeft het ons ook kansen gebracht om inzicht te verkrijgen in de (voorspellers van) veerkracht onder jongeren.

Om op de hoogte te blijven kunt u ons volgen via www.ru.nl/goedvoorelkaar. Ook mag u contact met ons opnemen via goedvoorelkaar@pwo.ru.nl of 0631132112 (WhatsApp).

Met vriendelijke groet, het onderzoeksteam:

Nina van den Broek (projectleider)
Hend Eltanamly (onderzoeker)
Prof. dr. Jacqueline Vink (projecthoofd)
Dr. Maaike Verhagen (onderzoeker)
Dr. Junilla Larsen (onderzoeker)

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

ZonMw