Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Primair onderwijs

Schoolplein

Regelmatig doen we kortdurende en langlopende onderzoeken onder basisschoolleerlingen. De onderzoeken gaan over sociale status en sociaal gedrag in relaties en groepen, maar ook over leerstijlen en - methoden.

Sommige onderzoeken leveren (veelal gratis) lesmateriaal op voor basisscholen, die u kunt downloaden.