Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Begrijpend lezen bij beginnende lezers met verschillende taalachtergronden

foto_proefschrift_LvdB

Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen leren op de basisschool. Het stelt hen in staat om geschreven tekst te kunnen decoderen en begrijpen, en dat is van essentieel belang op school én daarbuiten. Begrijpend lezen is echter een complexe vaardigheid en er bestaan grote individuele verschillen tussen kinderen. Sommige kinderen komen gemakkelijk tot goed tekstbegrip, terwijl andere veel moeite hebben met het begrijpend van een tekst. Begrijpend lezen kan vooral lastig zijn voor kinderen die thuis een andere taal spreken en op school leren lezen in hun tweede taal.

Liza van den Bosch deed onderzoek naar variatie in begrijpend lezen bij eerste- en tweede-taallezers in groep 4 en 5 van de basisschool. Zij schreef een onderwijsbrochure "Begrijpend lezen bij beginnende lezers met verschillende taalachtergronden" (pdf, 7 MB) waarin de belangrijkste inzichten uit haar proefschrift beschreven worden. Deze inzichten gaan over de begrijpend leesprestaties, de begrijpend leesontwikkeling en de begrijpend leesprocessen van beginnende lezers met verschillende taalachtergronden en leiden tot een aantal praktische aanbevelingen voor het onderwijs.

foto_bril_LvdB