Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Alles Kidzzz: een interventie voor kinderen met gedragsproblemen

Alles Kidzzz

Alles Kidzzz is een bewezen effectieve interventie voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op de basisschool. Onder externaliserend probleemgedrag wordt onder andere verstaan boos, opstandig en agressief gedrag. De training richt zich op het versterken van een positief zelfbeeld, het verbeteren van sociale cognities, woederegulatie en het ontwikkelen van prosociaal gedrag.

Alles Kidzzz is in vier studies onderzocht bij 1000 kinderen en blijkt steeds opnieuw effectief. Kinderen worden na de training minder boos, krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen in lastige situaties op een positieve manier voor zichzelf opkomen. Ouders zijn meer betrokken bij hun kind op school en leerkrachten zien dat het kind minder agressief wordt en hebben daardoor minder last van agressie in de klas.

Alles Kidzz heeft ook een eigen site met informatie voor ouders, scholen en trainers: https://www.ru.nl/alleskidzzz/

Alles Kidzzz RCT naar een preventieve geındiceerde individuele interventie voor agressie op de basisschool (pdf, 695 kB)

Effecten van Alles Kidzzz in de dagelijkse praktijk Implementatie van een evidencebased interventie (pdf, 224 kB)

Contact:
Sabine Stoltz
s.stoltz@psych.ru.nl