Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Leren en technologie

Technologie is een geïntegreerd onderdeel van ons dagelijks leven. Scholen gebruiken technologie als middel om het leren te verbeteren en kinderen voor te bereiden op de moderne samenleving. Internet is een belangrijke bron van informatie, educatieve games kunnen helpen bij het leren en verminderen van leerproblemen. Peuters ontdekken de wereld met tablet-apps.

Thuis en op school

Segers: “Ik onderzoek hoe kinderen omgaan met digitale media; hoe kan bijvoorbeeld een kleuter profiteren van een tablet in huis die verhalen kan voorlezen en waarop spelletjes gedaan kunnen worden die de beginnende geletterdheid stimuleren. Ook onderzoek ik hoe het technisch lezen kan worden bevorderd met behulp van bijvoorbeeld games, en ik doe onderzoek naar het lezen van digitale teksten. Digitaal lezen is namelijk anders, en vaak lastiger, dan het lezen van papier.”

Prof. Segers ontwikkelde educatieve spellen voor beginnende lezers over vloeiend lezen, rekenen, wetenschappelijk denken en museumbezoek. 
Ze is betrokken bij de ontwikkeling van www.samenonderzoeken.nl, samen met het Expertisecentrum Nederlands. Deze website bevat best practice video's, met betrekking tot het onderwijzen van wetenschap en techniek op basisscholen. In 2021 ontving ze een vici-beurs om kansen en uitdagingen in het begrijpend lezen van digitale teksten te bestuderen.

Over Eliane Segers

SegersEliane Segers behaalde in 1996 zowel een Master Taal, Spraak & Informatica als een Master Cognitiewetenschap. In 2003 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar multimediale ondersteuning van ontluikende en beginnende geletterdheid.

Sinds 2003 werkt ze bij het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit. In 2016 werd ze bijzonder hoogleraar Reading and Digital Media aan de Technische Universiteit Twente, een leerstoel vanwege Stichting Lezen, die ze blijft combineren met haar werk in Nijmegen. Daarnaast is ze met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Leren en Technologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Sinds 2019 is ze wetenschappelijk directeur van het Expertisecentrum Nederlands.