Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Lessuggesties voor toekomstgericht onderwijs

In het NRO-project TALENTontwikkeling hebben de leerkrachten van basisschool Het Talent in Lent praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om hun lespraktijk én hun eigen onderzoeksvaardigheden te verbeteren. Zij werden hierbij begeleid door onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente. Dit resulteerde in 13 onderzoeken over uiteenlopende onderwerpen die door de leerkrachten zelf zijn aangedragen. Bijvoorbeeld het ontwerpen van een toets voor begrijpend lezen of het inzetten van een verhaal als context voor kleutertaken.

In veel van deze onderzoeken is lesmateriaal ontwikkeld, dat is gebundeld in een werkmap. De onderzoeken zijn gegroepeerd in vijf thema’s:

  1. Een actieve school
  2. Leren in een betekenisvolle context
  3. Lees- en schrijfonderwijs
  4. Zelfstandig leren
  5. Van schoolvisie naar inrichting

Binnen elk thema worden de onderzoeken op eenzelfde manier gepresenteerd. Eerst wordt een korte beschrijving van het onderzoek gegeven: waar ging het over, wat was het doel, hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat waren de belangrijkste resultaten? Daarna volgen de materialen zelf, klaar voor gebruik in de klas.

Over het project
Het project TALENTontwikkeling is van 2015 tot 2018 uitgevoerd op en met basisschool Het Talent door onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente. Het project werd gefinancierd door het NRO binnen het thema ‘leren voor de toekomst’ uit de eerste subsidieronde langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek (405-15-546). De overige opbrengsten van dit project zijn hier te vinden.

Over de onderzoekers
De leerkrachten van Het Talent zijn tijdens hun onderzoeken begeleid door Amber Walraven en Noortje Janssen, die op hun beurt werden ondersteund door Ard Lazonder en Hannie Gijlers.

Meer weten?
Neem contact op met de projectleider, prof. dr. Ard Lazonder (a.lazonder@bsi.ru.nl).

De werkmap downloaden?
Klik hier (pdf, 65 MB).