Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Onze Klas is OK!

In het project ‘Onze Klas is OK!’ is een vragenlijst ontwikkeld om de relaties tussen de kinderen in de klas in kaart te brengen. De vragenlijst bestaat uit 20 stellingen waarvan kinderen aangeven in hoeverre ze voor hun klas van toepassing zijn. Zo krijgt u informatie over de mate van positieve omgang tussen kinderen (coöperatie), de mate van negatieve omgang (conflict), de mate waarin kinderen als 1 groep optrekken (cohesie), de mate waarin kinderen worden buitengesloten (isolatie) en de mate waarin kinderen zich op hun gemak voelen in de klas (comfort).

De vragenlijst is niet genormeerd, dat wil zeggen dat er geen vergelijkingsgroep is om na te gaan of kinderen in de klas vergeleken met andere klassen positief met elkaar omgaan. Wel kunt u de vragenlijst gebruiken om na te gaan of uw beeld van de klas overeen komt met dat van de kinderen. Ook kunt u bijvoorbeeld nagaan of er kinderen in de klas zijn die een opvallend positief of negatief beeld van de klas hebben.

De vragenlijst is hier te downloaden en is vrij te gebruiken. Daarnaast is er een Excel bestand toegevoegd dat gebruikt kan worden om de scores te berekenen.

Wanneer de vragenlijst voor onderzoek gebruikt, dan wordt u vriendelijk verzocht om te verwijzen naar de volgende bron:

Boor-Klip, H. J, Segers, E., Hendrickx, M. M. H. G., & Cillessen, A. H. N. (2016). Development and psychometric properties of the Classroom Peer Context Questionnaire. Social Development, 25, 370-389. doi:10.1111/sode.12137

Vragenlijst + Scoring Classroom Peer Context Questionnaire (pdf, 108 kB)

Scoren Classroom Peer Context Questionnaire (xlsx, 11 kB)