Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

De rol van woordenschat bij begrijpend lezen

woordenschat

Het kunnen begrijpen van geschreven teksten is een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van een brief van de overheid of het lezen van de bijsluiter van medicijnen. De basis voor deze vaardigheid wordt al in het basisonderwijs gelegd.

Nadat kinderen het technisch lezen goed onder de knie hebben, is er ruimte om de gelezen woorden tot een betekenisvol geheel samen te voegen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat kinderen de betekenis van de belangrijkste woorden in de tekst kennen.

De rol van woordenschat bij begrijpend lezen (pdf, 3,6 MB), daarover gaat het proefschrift van Nicole Heister-Swart. Zij onderzocht de rol van lexicale kwaliteit binnen begrijpend lezen en welke cognitieve factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van lexicale kwaliteit en begrijpend leesvaardigheden. Ook deed ze onderzoek naar de effecten van een woord-in-tekst integratie lesprogramma. De resultaten die ze in deze studies gevonden heeft, resulteren in een aantal praktische aanbevelingen voor het onderwijs.

woordenschat