Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

School-Wide Positive Behavioral Interventions and Support

School-Wide Positive Behavioral Interventions and Support (SWPBIS) is een schoolbrede aanpak die gericht is op het creëren van een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat, waardoor gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Kenmerkend voor SWPBIS (In Nederland SWPBS genoemd) is het ontwikkelen van een algemene pedagogische aanpak voor alle leerlingen, en een groepsaanpak en een individuele aanpak voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. De school formuleert gedragsverwachtingen, passend bij de waarden van de school, die actief worden aangeleerd. Het accent ligt op wat goed gaat en leraren reageren consistent op voorkomend probleemgedrag. In haar proefschrift analyseert Monique Nelen de implementatie en de effecten van SWPBS in het Nederlandse basisonderwijs. In 66 basisscholen nam gedurende drie jaar de implementatiebetrouwbaarheid toe en het percentage leerlingen dat aangaf dat er onveilige plekken waren in de school nam af. Op scholen die SWPBS vlot implementeerden nam het welbevinden van leerlingen toe en het aantal gedragsincidenten af.

Monique Nelen zal haar proefschrift verdedigen op 1 september 2021.