Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Wat werkt tegen pesten?

www.watwerkttegenpesten.nl

Pesten op school is een groot probleem. Veel scholen gebruiken antipestprogramma’s om pesten tegen te gaan, maar over de effectiviteit hiervan bestaat nog grote onduidelijkheid.

Tussen 2015 en 2017 onderzochten vooraanstaande wetenschappers de vraag in hoeverre antipestprogramma’s effectief zijn. De onderzoekers werkten daarbij samen met aanbieders van antipestprogramma’s en met scholen die deze programma’s gebruiken.

In het eindrapport van het onderzoek is beschreven wat er precies is onderzocht en wat de resultaten per programma zijn. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  1. Leerlingen worden meer gepest dan zij aan leerkrachten en ouders vertellen.
  2. De mate waarin kinderen op school gepest worden verschilt sterk tussen klassen en scholen.
  3. Pesten blijkt in het primair onderwijs binnen een schooljaar te kunnen worden verminderd met specifiek op pesten gerichte programma’s.
  4. Universele, schoolbrede programma’s worden vaak maar beperkt uitgevoerd.
  5. Pesten verminderen kan.
  6. Monitoring van de mate waarin kinderen zelf ervaren dat zij en hun klasgenoten gepest worden is essentieel.
  7. Pesten op het voortgezet en speciaal onderwijs is een groot onopgelost probleem.
  8. Pesten verminderen kan worden bemoeilijkt door de organisatorische context.
  9. Welke werkzame elementen (in of buiten een programma) pesten beïnvloeden is nog onvoldoende duidelijk.

Lees meer over het onderzoek