Zoek in de site...

Leraren en ouderbetrokkenheid

Leraren en ouderbetrokkenheid (pdf, 452 kB): een review studie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen.

In deze reviewstudie zijn 111 studies naar de effecten van ouderbetrokkenheid op de prestaties en de motivatie, het welbevinden en de zelfwaardering van leerlingen van verschillende leeftijden geïnventariseerd. Daarnaast beschrijven we empirisch onderzoek naar de bijdragen die leraren kunnen leveren aan de betrokkenheid van ouders bij de school en het leerproces van hun kinderen.

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind: (1) Betrokkenheid op school, zoals het meegaan met schoolreisjes of deelnemen aan een ouderraad of medezeggenschapsraad;(2) Betrokkenheid thuis, zoals het meehelpen met huiswerk, praten over school; (3) contact met de school, zoals het lezen van nieuwsbrieven en het bezoeken van ouderavonden.

Uit de reviewstudie blijkt dat voor de jongste tot de oudste groepen de betrokkenheid thuis het grootste effect heeft op de prestaties en het welbevinden van leerlingen. Leraren kunnen deze thuisbetrokkenheid stimuleren, door ouders gericht en actief te betrekken bij het schoolwerk van hun kinderen.