Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

MyMovez: gezondheidscampagnes onder jongeren

Mymovez

In het MyMovez project wordt onderzocht hoe gezondheidscampagnes het beste kunnen worden uitgezet onder jongeren. Het project richt zich op het promoten van een gezonde leefstijl onder jongeren in de leeftijd van 9 tot 15 jaar. In die leeftijdsfase worden belangrijke gewoontes ontwikkeld op het gebied van eten, beweging en mediagebruik. Om uiteindelijk zowel succes- als faalfactoren van gezondheidsinterventies bloot te kunnen leggen, worden gedurende drie jaar verschillende mobiele campagnes onder ongeveer 1.000 jongeren onderzocht en wordt er gekeken naar de korte én lange termijneffecten van de interventies op hun eet-, beweeg- en mediagedrag.

Lees meer op: http://mymovez.socsci.ru.nl/nl/