Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Wat werkt tegen pesten?

www.watwerkttegenpesten.nl

Het onderzoek 'Wat werkt tegen pesten?' is een grootschalig landelijk onderzoek. Het wordt uitgevoerd door meerdere universiteiten en het Trimbos Instituut in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De onderzoekers werken samen met aanbieders van antipestprogramma's en scholen die deze programma's gebruiken.

Universele programma's
Saskia Mulder (Universiteit Utrecht) onderzoekt de werking van vier universele programma’s:

  • de Kanjertraining
  • PAD
  • PRIMA
  • Pest Preventie School Wide Positive Behavior Support

Dit zijn programma’s voor de hele klas.

Selectieve programma’s
Rozemarijn van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen) en Sabine Stoltz en Yvonne van den Berg (Radboud Universiteit Nijmegen) onderzoeken twee selectieve interventies:

  • Alles Kidzzz
  • Plezier op School

Deze worden onderzocht op scholen die al met een universeel programma werken. Zo kan worden getoetst of de trainingen een extra steuntje in de rug zijn bij het voorkomen en oplossen van pesten.

Programma Taakspel
Speciaal voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 is het programma Taakspel. Marieke Buil (Erasmus Universiteit) onderzoekt de werking van het Taakspel.

Lees meer over het onderzoek op: https://www.uu.nl/onderzoek/watwerkttegenpesten