Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Prettige samenwerking met scholen

Voor onderzoek dat wij uitvoeren op scholen, is een prettige samenwerking met u, de ouders en de kinderen en jongeren voor ons erg belangrijk. Daarom hebben wij duidelijke kwaliteitsrichtlijnen opgesteld, gebaseerd op onze kernwaarden.

Zorgvuldig

  • u weet van tevoren precies wat wij leerkrachten/docenten en leerlingen willen vragen. U weet hoeveel tijd het kost en hoe wij het onderzoek uitvoeren.
  • wij informeren de ouders van de leerlingen, dat hoeft u niet te doen. Ouders kunnen overigens zonder opgaaf van reden aangeven dat hun kind niet meedoet aan een onderzoek.
  • onze onderzoekers geven duidelijke uitleg aan u en aan de leerlingen

Betrouwbaar

  • onze onderzoekers maken van tevoren een onderzoeksplan. De commissie ethiek van de faculteit Sociale Wetenschappen beoordeelt de ethische gedragscode van het onderzoek.
  • alle verzamelde informatie wordt anoniem verwerkt en in een beveiligde omgeving opgeslagen

Praktijkgericht

  • wij doen onderzoek dat waarde heeft voor de praktijk. Wij willen u ondersteunen bij het vinden van antwoorden op problemen in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.
  • nadat het onderzoek is afgerond, wordt de school (en desgewenst de ouders) geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Rapportage vindt plaats op groepsniveau en gaat over gemiddelden.

Onze BSI onderzoekers houden zich aan 'De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening', vastgesteld door de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Onze kwaliteitsrichtlijnen voor onderzoek op scholen (pdf, 262 kB)