regenboogtrap nijmegen

Over het Platform

Het onderzoeksplatform Diversiteit in Geslacht en Gender bundelt kennis en expertise rond intersekse en trans thema’s vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines om samen vanuit een interdisciplinair perspectief onderzoek te doen. Met ons onderzoek willen we bijdragen om mensenrechten, inzichten uit genderstudies, sociale wetenschappen, ethiek, taal- en communicatiewetenschappen en politicologie in dialoog te laten gaan met het medisch discours. We streven ernaar om onderzoek te doen dat gebaseerd is op de ervaringen en noden van intersekse en trans personen, en werken daarvoor graag van meet af aan samen met trans en intersekse personen, belangenorganisaties en andere stakeholders.

Door interdisciplinair onderzoek en een kritische blik op bestaande onderzoekspraktijken en methodologieën steunt het platform individuele en collectieve belangen van transgender en intersekse personen. Vanuit respect voor de heterogeniteit aan onderzoekstradities wil het platform bijdragen tot empowerment van individuele intersekse en transgender personen als ook empowerment van de sociale groepen.

Basis van de samenwerking is een interfacultair project van het Radboud Expertisecentrum voor Geslacht & Gender (REG&G), en de faculteiten Geneeskunde, Managementwetenschappen en Letteren van de Radboud Universiteit.