Leden

In 2019 is een samenwerking ontstaan tussen verschillende onderzoekers, professoren en zorgprofessionals die aan het Radboudumc en aan de Radboud Universiteit verbonden zijn. Zij werken allen vanuit hun disciplines en binnen hun onderzoeksgroepen rond diversiteit in geslacht en gender. Het platform maakt een interdisciplinaire samenwerking mogelijk.

Op deze pagina stellen de leden van het onderzoeksplatform zich kort voor. Voor meer uitgebreide informatie en contactgegevens kan je doorklikken naar de persoonlijke profielen van alle leden.

Anna van der Vleuten

Anna van der Vleuten is als Hoogleraar Contesting Europeanization werkzaam bij de Sectie Politicologie, Faculteit Managementwetenschappen, van de Radboud Universiteit. Zij onderzoekt hoe normen betreffende gender en LGBTI-rechten vorm krijgen in processen van contestatie in Europese en internationale arena’s. Daarbij richt zij zich op de rol van supranationale rechters, transnationale bewegingen en interacties tussen Europese en nationale overheden. Recent publiceerde zij met Mieke Verloo een Special Issue over ‘Trans*gender Politics’. Zij is lid van de Supervisory Board van Intersex: New Interdisciplinary Approaches (INIA). Zij is lid van de Raad van Toezicht van Vizier (Antidiscriminatievoorziening Oost-Nederland) en secretaris van Stichting EuroGames2022 Nijmegen.

Enny Das

Enny Das (PhD 2001, Utrecht) is hoogleraar communicatie en overtuiging bij het Centre for Language Studies. Haar onderzoek is gericht op hoe de framing van gezondheids- en overtuigende boodschappen (impliciete en expliciete) ontvangersprocessen beïnvloeden. Enny was leider van het door de EU gefinancierde netwerk over gezondheidsnarratieven – HealthNar. Ze is momenteel betrokken bij verschillende NWO- en ZonMw-projecten over de effecten van de boodschap (taal, framing, narratieven, emoties) op percepties, emoties en gedrag van ontvangers in het medische en amusementsdomein. Enny is lid van de Gezondheidsraad.

Hedi Claahsen

Hedi L. Claahsen – van der Grinten, MD, PhD, is hoofd van het departement kinderendocrinologie bij het Radboudumc. Zij is hoofdcoördinator van het Radboud Expertisecenter Geslacht & Gender, en sinds maart 2021 is zij hoogleraar an de Radboud Universiteit met als leeropdracht Geslacht & Gender.

Binnen de endocrinologie heeft ze zich gespecialiseerd in bijnierziekten, met name het adrenogenitaal syndroom (AGS) én in aandoeningen/variaties van de geslachtelijke ontwikkeling (DSD = Differences/Disorders of Sex Development). In haar onderzoek focust ze op diverse aspecten van congenitale AGS en DSD, alsook op een nieuwe onderzoekslijn rond transgenderzorg voor kinderen en jongeren.

Mieke Verloo

Prof. Mieke Verloo is deskundig op het gebied van politieke wetenschappen en genderstudies. Van 2003-2011 had zij de wetenschappelijke leiding over twee ambitieuze internationale onderzoeksprojecten op het gebied van gender, emancipatiebeleid en politieke verandering (MAGEEQ tot 2005, en QUING, Quality in Gender and equality policies, tot 2011). Vergelijkend onderzoek vormt input voor academische debatten over ongelijkheid, gender en politiek en draagt bij aan een beter emancipatiebeleid door het ontwikkelen van instrumenten en standaarden. Prof. Verloo’s huidige onderzoek gaat over de neergang van democratie en oppositie tegen feminism en emancipatiebeleid in Europa.
Prof. Verloo is ook Permanent Non-Residential Fellow bij het IWM, Institut für die Wissenschaften von Menschen te Wenen.

Chris Verhaak

Chris Verhaak (PhD 2003, Nijmegen) is universitair hoofddocent en klinisch psycholoog bij de afdeling Medische Psychologie en het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc. Haar onderzoek kenmerkt zich door een sterke interactie met klinische vragen. De resultaten van haar onderzoek vinden dan ook en directe weg naar toepassing in de klinische praktijk. Haar onderzoek richt zich op voortplantingsgeneeskunde en op zeldzame aandoeningen bij kinderen. In het bijzonder op kinderen met aandoeningen gerelateerd aan geslacht en gender en op kinderen met stofwisselingsziekten. Rode draad is het onderzoek naar psychologische en sociale mechanismen die interfereren met diagnostiek, behandeling en uitkomsten van medische aandoeningen. Daarnaast onderzoekt zij impact van psychologische interventies die deze mechanismen positief beïnvloeden.

Anke Oerlemans

dr. Anke Oerlemans is medisch ethicus en biomedisch wetenschapper bij de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. In haar werk combineert ze onderzoek, klinische ethiek, en onderwijs. Rode draad in haar onderzoek en klinisch-ethisch werk is besluitvorming in contexten met grote normatieve onzekerheid. Ze is een expert in het gebruik van kwalitatief-empirische methoden om vraagstukken te bestuderen waarmee zorgverleners, patiënten, en hun familieleden geconfronteerd worden. Al haar onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met klinische disciplines als kindergeneeskunde, genetica, interne geneeskunde, gynaecologie, en intensivecaregeneeskunde.

Wyke Stommel

Wyke Stommel, PhD, werkt binnen de onderzoeksgroep Persuasive Communication: In mijn onderzoek richt ik mij op de relatie tussen taal en sociale interactie, waaronder interactie in institutionele omgevingen zoals de zorg. Met behulp van conversatieanalyse en gerelateerde discourseanalytische benaderingen analyseer ik hoe mensen in de “echte” wereld met behulp van taal (institutionele) doelen bereiken, relaties en identiteiten construeren en zich in andere opzichten oriënteren op normatief gedrag. Dit kan mondelinge interactie betreffen (bijv. medische consulten) maar ook interactie op/via (sociale) media (bijv. van lotgenoten). Binnen dit interfacultaire platform heeft natuurlijke interactie rondom diversiteit in sekse en gender – in de zorg maar ook daarbuiten – mijn bijzondere aandacht.

Marion Wasserbauer

Marion Wasserbauer (zij/die) is post-doc onderzoeker bij het platform. Ze faciliteert sinds november 2020 de praktische werking van het platform en de inhoudelijke samenwerking binnen het platform en met andere partners. Daarbij vindt Marion het belangrijk om de brug te leggen tussen zorg en medische wetenschappen, geesteswetenschappen en menswetenschappen, en de geleefde ervaringen en noden van intersekse en trans* personen. Marion promoveerde in 2018 in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, waar die sindsdien als gastprofessor rond populaire cultuur en diversiteit doceert. De LGBTQI-gemeenschap, diversiteit in sekse, gender en seksualiteit staan sinds 2013 centraal in diens onderzoek.