Onderzoeksgroepen

Via de links op deze pagina kan je doorklikken naar de onderzoekscentra die aan het platform verbonden zijn.

Persuasive Communication

persuasice comm

In alle gebieden van het dagelijks leven is effectief gebruik van taal en beeld essentieel om communicatiedoelstellingen te bereiken. Onze onderzoeksgroep bestudeert hoe kenmerken als argumentatie, stijl en toon van berichten (bijv. over gezondheid, intersekse en transgender thema’s) het sentiment, denken en handelen in offline en online omgevingen. Onze groep gebruikt verschillende methoden. We gebruiken bijvoorbeeld conversatieanalyse om verbale en visuele aspecten van (online) interacties te doorgronden; we gebruiken corpusstudies om te ontdekken hoe patronen van taalgebruik gezondheidsuitkomsten voorspellen; en we gebruiken experimenteel onderzoek om de impact van berichtvariaties op de publieke perceptie te beoordelen.

Website: Persuasive Communication

IQ healthcare

IQ healthcare is een afdeling van het Radboudumc met de missie om “met kennis en kunde beleid en praktijk te ondersteunen bij het streven naar goede, veilige en verantwoorde gezondheidszorg.” Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van de zorg beter kan maar ook moet en dat kwaliteit ook verwijst naar de ethische kwaliteit van zorg, zorgprofessionals, zorgprocessen en zorgsystemen. Vandaar dat er ook een team van ethici verbonden is aan de afdeling. De vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg draagt bij aan een ethisch verantwoorde gezondheidszorg door kritisch-constructieve en interdisciplinaire reflectie te stimuleren op de vraag wat ‘goede zorg voor ziekte en gezondheid’ inhoudt en hoe die nu en in de toekomst te bevorderen.

Website: IQ healthcare – vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg

Hotspot Gender and Power in Politics and Management

De Hotspot Gender and Power in Politics and Management is een multidisciplinaire onderzoeksgroep. Zij brengt onderzoekers samen van Critical Organization Studies, Economics, Human Geography en Political Science (allen in de Faculteit Managementwetenschappen, Radboud Universiteit) die zich richten op gender+ gelijkheid.

Website: Hotspot Gender and Power in Politics and Management

Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender

Het Radboudumc heeft een lange traditie in de zorg aan mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling en is al jarenlang een (inter-)nationaal erkend expertisecentrum voor Disorders/Differences in Sex Development (DSD). Sinds 1 maart 2020 is het Radboud DSD centrum uitgebreid tot een centrum voor Geslacht & Gender. Binnen het Radboudumc expertisecentrum Geslacht & Gender verlenen wij zorg aan:

  • Mensen met variaties in de geslachtelijke ontwikkeling
  • Mensen met vragen over genderidentiteit

Website: Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender