Impact

Het Onderzoeksinstituut voor Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen is constant bezig met urgente, maatschappelijke thema's. Onderzoekers van het instituut werken hierbij graag samen met organisaties buiten de universiteit over thema's als bijvoorbeeld zorg, onderwijs en politiek.

Samenwerkingen 

Via samenwerkingen verspreiden, delen en vergroten we geesteswetenschappelijke kennis in de maatschappij. Wij bieden dit in de vorm van contractonderzoek, projectaanvragen, (postacademisch) onderwijs en lezingen. Ook als je op zoek bent naar een stagiair, kun je bij de faculteit terecht.

Hieronder vind je een overzicht van de vier grootste thema's waarop je met onze onderzoekers een samenwerking aan kunt gaan. 

Verpleegkundige

Persoonsgerichte zorg

Er bestaan veel filosofische, religieuze en levensbeschouwelijke vragen rondom zorg. Onderzoekers van FFTR werken samen met collega’s binnen en buiten de Radboud Universiteit, en met diverse organisaties zoals ziekenhuizen en zorginstellingen, patiëntenorganisaties, fondsen en beroepsorganisaties om deze vragen te beantwoorden.

Democratisch Laboratorium

Het Democratisch Laboratorium is een groep van onderzoekers aan de Radboud Universiteit die samenwerken in hun onderzoek van de democratie. Daarnaast zijn zij ook actief in het maatschappelijk debat rond democratie en in ontwikkelingen rond democratie in de Nederlandse samenleving zelf.

Middelbare scholieren in een klaslokaal. Eén scholier wijst enthousiast naar iets in de verte.

Goed onderwijs

Binnen het onderwijs is veel aandacht voor een verbreding van het begrip kwaliteit. Dit leidt tot vragen rond zingeving, levensbeschouwelijke vorming, leiderschap en narratieve besluitvorming binnen het onderwijs. De faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen kan daarbij helpen.

Kerk

Religieuze cultuur

In de seculiere Nederlandse samenleving is de rol van de christelijke religie sterk veranderd.  Dit roept allerlei vragen op, zoals welke betekenis de christelijke religie in de moderne samenleving heeft voor maatschappelijke vraagstukken. Of hoe kerken van Nederlanders met een andere culturele achtergrond zich ontwikkelen

Andere vraag of onderwerp?

Behalve bovengenoemde onderwerpen houden onze onderzoekers zich met nog veel meer verschillende onderwerpen bezig. Denk aan protestcultuur en politiek, zelfbewustzijn, inclusiviteit, radicalisering en nog veel meer.

 

Bekijk het overzicht van onze hoogleraren en hun expertisegebieden

Samenwerken?

Wil je graag samenwerken of op een andere manier gebruik maken van de kennis en kunde die de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen in huis heeft? Neem dan contact op!

024-3615881