Onderzoeker aan het werk achter computer
Onderzoeker aan het werk achter computer

Onderzoekscentra

De onderzoekers van het Onderzoeksinstituut voor Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR) richten zich op fundamentele vragen over de aard, de plaats en de betekenis van de mens in de wereld. Het onderzoek bestrijkt filosofische, theologische en socio-culturele onderwerpen, en in het bijzonder filosofische en religieuze begrippen en wereldbeelden uit heden en verleden.

Onderzoekscentra

Ons onderzoek is ondergebracht in zes onderzoekscentra.

Center for the History of Philosophy and Science (CHPS)

Het Center for the History of Philosophy and Science (CHPS) onderzoekt de vervlechting van de geschiedenis van filosofie en wetenschap. 

Center for Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity (CTHS)

Het Center for Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity (CTHS) onderzoekt de christelijke en joodse tradities die de afgelopen 3000 jaar de maatschappij beïnvloed hebben. 

Center for Cognition, Culture and Language (CCCL)

Het Center for Cognition, Culture, and Language (CCCL) onderzoekt op welke manieren taal, cultuur en cognitie elkaar beïnvloeden.

Center for Religion and Contemporary Society (CRCS)

Het Center for Religion and Contemporary Society (CRCS) bestudeert de huidige positie en rol van religie en spiritualiteit in de hedendaagse samenleving. 

Center for Contemporary European Philosophy (CCEP)

Het Center for Contemporary European Philosophy (CCEP) is het enige wetenschappelijke centrum in Nederland gespecialiseerd in het onderwijs en onderzoek in de 20e en 21e -eeuwse continentale filosofie.

Radboud Center for Philosophy and Society (RCPS)

De grote vragen waar de maatschappij vandaag de dag mee te maken krijgt, vragen om een nieuwe filosofie. Een filosofie die constructiever, meer betrokken en aanspreekbaar is. Het Radboud Center for Philosophy and Society verbindt filosofie en maatschappij om tot nieuwe inzichten te komen.

Projecten

Onderzoekers van het Research Institute PTR werken aan veel verschillende projecten. Hier een kleine selectie van het lopend onderzoek.

Meer projecten
Gender multiculturaliteit Katrine Smiet

Samenwerken

Werk met ons samen aan hoogwaardig onderzoek

Samenwerken
studenten

Graduate School for the Humanities

Een inspirerende community voor promovendi

/gsh/