Over het instituut

Hoe gaan mensen om met de dood? Wat is de beste vorm van democratie? Wat zegt de populariteit van boeddhisme over onze samenleving? Het Onderzoeksinstituut voor Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR) is van maatschappelijke betekenis door haar wetenschappelijk onderzoek naar fundamentele problemen.

Missie en visie

Het onderzoeksinstituut FTR is geworteld in de emancipatiegeschiedenis van de Radboud Universiteit. Door de unieke combinatie van filosofie, theologie en religiewetenschappen binnen één instituut levert het een cruciale bijdrage aan de vormgeving van de universitaire missie ‘A Significant Impact’. Juist deze combinatie maakt het mogelijk fundamentele maatschappelijke problemen te bestuderen. Het onderzoeksinstituut FTR wil bijdragen aan een duurzame, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en werkt vanuit de kernwaarden verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Onderzoeksbureau

Prof. dr. Carla Rita Palmerino
(directeur onderzoek)

Drs. Sanna van Roosmalen
(beleidsmedewerker onderzoek)

Contact onderzoeksbureau

Organisatieonderdeel

Gelieerde instituten

Logo van het IvOC

IvOC

IvOC
Kerk

KASKI

KASKI
Een schilderij waarop vertegenwoordigers van verschillende religies in een kring zitten

NIM

NIM
Een glas in lood van de heilige St. Irenaeus

St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

St. Irenaeus
Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma heilig verklaard

Titus Brandsma Instituut

TBI