Ontwikkelen van een nieuwe opleiding

Het ontwikkelen van een nieuwe opleiding is een nauwgezet proces dat minimaal tweeëneenhalf jaar in beslag neemt. Om tot een nieuwe opleiding te komen doorloop je een aantal vaste processtappen. 

Globaal kent het proces van het ontwikkelen van een nieuwe opleiding vier fasen: 

  1. Ideeënfase 
  2. Ontwikkelfase 
  3. Aanvraagfase 
  4. Opstartfase 

Met daarin drie stop/go-momenten: 

  1. Instemmingsaanvraag bij het Faculteitsbestuur en het college van bestuur. De aanvraag is om de opleiding op te nemen in het opleidingsaanbod van de faculteit. 
  2. Macrodoelmatigheidsaanvraag bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. De aanvraag is om de opleiding te bekostigen vanuit het ministerie van OCW. 
  3. Toets Nieuwe Opleiding bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. De toets is van belang voor het verkrijgen van een accreditatie (het uitgeven van erkende diploma’s). 

Joint Programme 

Wil je een gedeeld onderwijsprogramma opzetten met een onderwijsinstelling in het buitenland, dan kun je gebruik maken van de ‘handreiking joint programmes’. Dit document is op aanvraag beschikbaar bij de afdeling Education Affairs. 

Contact

Ga je aan de slag met een nieuwe opleiding of samenwerking met een buitenlandse onderwijsinstelling, dan moet je altijd contact opnemen met de onderwijsbeleidsmedewerkers van Education Affairs. Zij helpen je op weg met handzame informatie en denken met je mee. 

De afdeling heeft het overzicht van alle initiatieven voor nieuwe opleidingen en kan de haalbaarheid en de aansluiting bij andere initiatieven inschatten. Daarnaast kunnen de beleidsmedewerkers bijeenkomsten organiseren voor de verschillende ontwikkelteams die nieuwe opleidingen ontwerpen. Bij deze bijeenkomsten worden ervaringen, vragen en best practices gedeeld.

Neem al bij de eerste ideeën voor een nieuwe opleiding contact op om ze te bespreken. 

Organisatieonderdeel