OO&R duurzaamheidslezing
OO&R duurzaamheidslezing

Onderzoek bij OO&R

Het onderzoekcentrum heeft vier nauw verbonden onderzoeksprogramma’s: Onderneming en algemeen vermogensrecht; Ondernemingsrecht; Financiering, zekerheden en insolventie, en Financieel recht.

Man signing contract

Onderneming en algemeen vermogensrecht

Het programma Onderneming en algemeen vermogensrecht omvat het onderzoek naar het verbintenissen- en goederenrecht dat van belang is voor de dagelijkse praktijk van ondernemingen. Dit omvat ook arbeidsrecht, pensioenrecht (vermogensbeheer), burgerlijk procesrecht en privaatrechtelijke aspecten van moderne technologieën, zoals cyberveiligheid, databeveiliging en digitalisering. 

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. W.H. (Willem) van Boom en prof. mr. C.J.M. (Carla) Klaassen

Publicaties

Meeting room

Ondernemingsrecht

Dit programma richt zich op de wijze waarop ondernemingen ontstaan, opereren en samenwerken. De centrale thema's zijn bestuur en toezicht (corporate governance), geschillenbeslechting (corporate litigation) en verslaggeving (corporate reporting). Dit omvat onder meer de verschillende rechtsvormen van ondernemingen, vertegenwoordiging, de financiering van ondernemingsactiviteiten, aansprakelijkheid van de onderneming en leidinggevenden, de beslechting van geschillen tussen ondernemingen en hun aandeelhouders en financiële en duurzaamheidsverslaggeving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Van der Heijden Instituut.

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten en prof. mr. J.B.S. (Steven) Hijink

Van der Heijden Instituut

Publicaties

Insolvency

Financiering, zekerheden en insolventie

Het programma Financiering, zekerheden en insolventie omvat twee thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn. Het onderzoek naar financiering en zekerheden gaat over financieringsconstructies die ondernemingen kunnen hanteren. Dit omvat kredietovereenkomsten en zekerheidsrechten, maar ook specifieke figuren zoals leasing, factoring, securitisatie en gedekte obligaties. Onderzoek op het gebied van insolventierecht richt zich op ondernemingen in financiële moeilijkheden en hun mogelijkheden tot herstructurering of vereffening. 

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. P.M. (Michael) Veder en prof. mr. B.A. (Ben) Schuijling

Publicaties

European Central Bank

Financieel recht

Dit programma legt zich toe op de regulering van financiële markten en financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. De belangrijkste thema's van dit programma zijn de werking van kapitaalmarkten, bescherming van beleggers, toezicht, en aansprakelijkheidskwesties. Het onderzoek naar financieel recht is sterk Europees en functioneel gericht. Het onderzoek combineert elementen van burgerlijk recht, het recht van de Europese Unie, het strafrecht en het bestuursrecht. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Instituut voor Financieel Recht.  

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. D. (Danny) Busch en prof. mr. S.N. (Seraina) Grünewald

Instituut voor Financieel Recht

Publicaties

Publicaties en boekseries

Bekijk alle OO&R-publicaties in de Radboud Repository.  Het OO&R geeft daarnaast een aantal eigen boekseries uit: de Serie Onderneming en Recht, de Serie Law of Business and Finance, de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut (allen beschikbaar bij Wolters Kluwer), de Oxford International and Comparative Insolvency Law Series en de Oxford EU Financial Regulation Series

JOR

Het OO&R geeft in samenwerking met Sdu Uitgevers het jurisprudentietijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) uit.

Meer informatie over JOR

Wetenschappelijke integriteit

Het onderzoek binnen het OO&R moet voldoen aan de normen voor wetenschappelijk handelen, zoals de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de ALLEA Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. De wetenschappelijke integriteit van het onderzoek wordt op verschillende wijzen bevorderd, onder meer met een handreiking voor onderzoekers.