Aanmeldprocedure bachelor - internationale vooropleiding

Om je voor een opleiding aan te melden moet je eerst nagaan of je aan de toelatingseisen voldoet. De aanmeldprocedure bestaat uit twee stappen: je maakt eerst een inschrijfverzoek aan in Studielink en uploadt vervolgens je documenten in OSIRIS Application.

Stappenplan

 1. Verzoek tot inschrijving indienen in Studielink

  Als je je wilt inschrijven voor een bacheloropleiding, moet je een account aanmaken en een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink (het nationale online inschrijfsysteem voor universiteiten). Je wordt eerst gevraagd om je vooropleiding in te vullen, en vervolgens moet je de naam van de opleiding waarvoor je je wilt inschrijven selecteren uit de bijbehorende lijst.

   

  Ga naar Studielink

 2. Je documenten uploaden in OSIRIS Application

  Nadat je je voor een opleiding hebt aangemeld via Studielink, ontvang je een e-mail met je persoonlijke inloggegevens voor OSIRIS Application. Je hebt 56 dagen de tijd om je documenten te uploaden en de inschrijfprocedure volledig af te ronden. Als je dat niet binnen deze periode hebt gedaan, wordt je aanmelding automatisch geannuleerd.

  Je wordt gevraagd de volgende documenten te uploaden:

  • Een scan van een geldig paspoort (alleen de pagina met persoonsgegevens) of een Europese identiteitskaart
    
  • Een diploma

  Als je al klaar bent met je middelbare schoolopleiding en je diploma hebt ontvangen, moet je dit uploaden bij je aanmelding. Als je wel klaar bent, maar je diploma nog niet hebt ontvangen, of als je nog niet klaar bent met je middelbare schoolopleiding, geef dit dan aan op het inschrijfformulier. Vermeld in OSIRIS Application de volledige, officiële naam (in de oorspronkelijke taal) van het diploma dat je hebt ontvangen of nog zult ontvangen.

  • Een cijferlijst

  Upload de cijferlijsten van de afgelopen twee jaar, plus je definitieve cijferlijst (indien beschikbaar). Upload ook de cijferlijsten en diploma’s van alle opleidingen die je na je middelbare schoolopleiding hebt gevolgd of nog volgt.

  • Beëdigde vertaling van je diploma en cijferlijst

  Alle vertalingen moeten worden gemaakt door een officieel erkende vertaler. Officiële vertalingen zijn niet nodig als Nederlands, Engels of Duits de oorspronkelijke taal is waarin je diploma of cijferlijst is gesteld. Als je school Engelse versies van je documenten verstrekt, upload deze dan samen met de versies van de documenten in hun oorspronkelijke taal.

  • Een persoonlijke verklaring

  In je persoonlijke verklaring moet je kort beschrijven waarom je voor deze specifieke bacheloropleiding hebt gekozen en hoe die aansluit bij je eerdere opleiding.

  • Een overzicht van je vooropleiding/ervaring

  Upload een overzicht met informatie over het onderwijs dat je hebt genoten en de kennis/ervaring die je hebt opgedaan tijdens je stage, opleiding of werk. Deze informatie moet in chronologische volgorde zijn, en mag een cv omvatten.

  • Bewijs van Engelse taalvaardigheid (zie toelatingseisen)

  Als je een certificaat van de Engelse taal moet overleggen, mag je je inschrijfverzoek zonder dit certificaat indienen. Als je echter tot de opleiding wordt toegelaten en een taalcertificaat in je toelatingsmail als vereiste wordt genoemd, moet je vóór de uiterste inschrijfdatum een bewijs van je taalvaardigheid overleggen.

  • Nuffic-certificaat (Alleen voor Chinese studenten)

  Chinese studenten moeten een Nuffic-certificaat aanvragen, ongeacht het niveau en de locatie van hun vooropleiding. Het certificaat is niet vereist voor je eigenlijke inschrijfverzoek, maar als je tot de opleiding wordt toegelaten, heb je dit certificaat vóór 1 juni nodig voor de visumprocedure. Voor meer informatie over dit certificaat kun je terecht op de website Study in Holland.

 3. Toelatingsbesluit

  Je verzoek tot inschrijving wordt binnen ongeveer drie tot vier weken nadat je de digitale vragenlijst hebt ingeleverd in behandeling genomen. Het toelatingsbureau informeert je per e-mail over het toelatingsbesluit. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  1. Je wordt onvoorwaardelijk toegelaten tot de opleiding. 
  2. Je wordt onder bepaalde voorwaarden tot de opleiding toegelaten. Dit zijn de voorwaarden waaraan je eerst moet voldoen om te kunnen worden ingeschreven.
  3. Je wordt niet toegelaten tot de opleiding en je aanmelding in Studielink wordt geannuleerd.

  Je ontvangt de uitslag van deze beslissing via het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven

  Aanmelden via Studielink

Radboud Universiteit aanmeld- en inschrijfprocedure voor internationale studenten.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.