Deadlines aanmelden en inschrijven bachelor

Om je aan te melden voor een bacheloropleiding moet je vóór de aanmelddeadline een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink. Dit kan vanaf 1 oktober voor het nieuwe studiejaar. 

Aanmelddeadline voor een bacheloropleiding met beperkte instroom (numerus fixus)

De aanmelddeadline voor een opleiding met numerus fixus die start in september is 15 januari. Meld je vóór 15 januari aan via Studielink.

Dit geldt voor alle studenten die zich aanmelden voor de opleidingen:

Aanmelddeadline voor een bacheloropleiding zonder beperkte instroom

De deadlines om je aan te melden voor een bacheloropleiding zonder beperkte instroom die start in september zijn de volgende:

Nederlandse studenten

1 mei voor alle studenten

Internationale studenten

1 april voor niet-EU/EER-studenten
Vanwege de eerdere deadline kunnen niet-EU/EER-studenten sowieso deelnemen aan de kamerloterij van SSH&.

1 mei voor EU/EER-studenten die willen deelnemen aan de kamerloterij van SSH&

1 juli voor EU/EER-studenten die niet willen deelnemen aan de kamerloterij van SSH&

Inschrijfdeadlines

Bekijk de deadline om je inschrijfprocedure af te ronden:

Nederlandse studenten

31 juli voor studenten die zich inschrijven voor een numerus fixus opleiding

31 augustus voor alle overige studenten

Internationale studenten

1 juni voor niet-EU/EER-studenten

31 juli voor EU/EER-studenten die zich inschrijven voor een numerus fixus opleiding

15 augustus voor EU/EER-studenten 

Contact

Voor vragen over de toelatingseisen kun je terecht bij de studieadviseur van de opleiding.