Aanmelden en inschrijven bachelors

Wil je een bachelor gaan volgen? Bekijk dan de aanmeldprocedure. Heb je deze afgerond? Dan kun je jezelf inschrijven bij de opleiding. Bekijk op de opleidingspagina van de bachelor of je opleiding een reguliere of numerus fixusopleiding is.

Deadlines aanmelden en inschrijven bachelor

Om je aan te melden voor een bacheloropleiding moet je voor de aanmelddeadline een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink.

Inschrijfprocedure Radboud Universiteit

Ben je toegelaten tot de opleiding van je keuze? Dan kun je je gaan inschrijven. Bekijk de inschrijfprocedure en doorloop de stappen om je definitief in te schrijven.

Toelatingseisen

Van vwo-profiel naar bacheloropleiding

Wil je weten met welk vwo-profiel je toegelaten kunt worden bij een van onze bacheloropleidingen? Check dan ons toelatingsschema. Per opleiding gelden specifieke vooropleidingseisen, zoals een bepaald profiel of aanvullend vak.

Taaleisen voor Engelstalige opleidingen

Om te voldoen aan de toelatingseisen voor Engelstalige bachelor-, pre-master- of masteropleidingen, is voldoende beheersing van het Engels vereist. Je kunt je taalvaardigheid aantonen met bepaalde diploma's of een taaltoets.

Wiskunde eisen

Voor veel opleidingen aan de Radboud Universiteit kun je alleen worden toegelaten als je Wiskunde op een voldoende aantoonbaar niveau beheerst. Lees meer over de wiskunde toetsen die geaccepteerd worden en de minimale slagingsscores.

Selectie

De studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck is een laatste check om te kijken of je de juiste studiekeuze maakt, en is bijna altijd onderdeel van de aanmeldprocedure van een bacheloropleiding. Bekijk wat je kunt verwachten tijdens deze laatste check.

Numerus fixus

Sommige bacheloropleidingen hebben een maximum aantal beschikbare plaatsen (numerus fixus). Voor deze opleidingen geldt een selectieprocedure.

Contact

Heb je vragen over de toelatingseisen of weet je niet zeker of je aan alle voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met de studieadviseur van de opleiding

Heb je een vraag over een aanmeldprocedure of inschrijfprocedure in Studielink, Osiris of over het collegegeld? Neem contact op met de Centrale Studentenbalie.

+31 24 361 23 45