Aanmelden en inschrijven master

Wil je een master gaan volgen? Bekijk dan de aanmeldprocedure en volg de stappen. Bekijk op de opleidingspagina van de master of er wel of geen plaatsingsprocedure geldt. Heb je de aanmeldprocedure afgerond? Dan kun je jezelf gaan inschrijven.

Deadlines aanmelden en inschrijven master

Om je aan te melden voor een masteropleiding moet je voor de aanmelddeadline een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink.

Inschrijfprocedure Radboud Universiteit

Ben je toegelaten tot de opleiding van je keuze? Dan kun je je gaan inschrijven. Bekijk de inschrijfprocedure en doorloop de stappen om je definitief in te schrijven.

Taaleisen voor Engelstalige opleidingen

Om te voldoen aan de toelatingseisen voor Engelstalige bachelor-, pre-master- of masteropleidingen, is voldoende beheersing van het Engels vereist. Je kunt je taalvaardigheid aantonen met bepaalde diploma's of een taaltoets.

Onlineverificatie Engelse taaltoets

Heb je een taaltoets gedaan om te voldoen aan de toelatingseisen voor een Engelstalige opleiding? Als onderdeel van de inschrijfprocedure moet je een bewijs hiervan indienen. Afhankelijk van de taaltoets kun je de resultaten online laten verifiëren.

Contact

Heb je vragen over de toelatingseisen of weet je niet zeker of je aan alle voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met de studieadviseur van de opleiding

Heb je een vraag over een aanmeldprocedure of inschrijfprocedure in Studielink, Osiris of over het collegegeld? Neem dan contact op met onze Centrale Studenten Administratie:

+31 24 361 23 45