Aanmeldprocedure master - internationale vooropleiding

Je moet eerst zeker weten dat je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden. Om je aan te melden voor een opleiding moet je vóór de aanmelddeadline een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink en vervolgens documenten uploaden in OSIRIS Application.

Stappenplan

 1. Stap 1: Dien een verzoek tot inschrijving in via Studielink

  Als je je wilt inschrijven voor een masteropleiding, moet je een account aanmaken en een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink (het nationale online inschrijfsysteem voor universiteiten). Je wordt eerst gevraagd om je vooropleiding in te vullen, vervolgens moet je de naam van de opleiding waarvoor je je wilt inschrijven selecteren uit de bijbehorende lijst.

  Naar Studielink

 2. Stap 2: Je documenten uploaden in OSIRIS Application

  Nadat je je voor een opleiding hebt aangemeld via Studielink, ontvang je een e-mail met persoonlijke inloggegevens voor OSIRIS Application. Je hebt 56 dagen de tijd om je documenten te uploaden en de aanmelding volledig af te ronden. Als je dat niet binnen deze periode hebt gedaan, wordt je aanmelding automatisch geannuleerd. Als je je vlak voor de deadline aanmeldt, houd er dan rekening mee dat je minder dan 56 dagen hebt.

  Welke documenten je moet uploaden is afhankelijk van de opleiding. Je wordt gevraagd de volgende documenten te uploaden:

  • Een scan van een geldig paspoort (alleen de pagina met persoonsgegevens) of een Europese identiteitskaart
  • Bachelordiploma of equivalent

  Als je al klaar bent met je bacheloropleiding en je diploma hebt ontvangen, moet je dit, voorzien van handtekening en stempel, uploaden bij je aanmelding. Als je wel klaar bent, maar je diploma nog niet hebt ontvangen, óf als je nog niet klaar bent met je bacheloropleiding, geef dit dan aan op het inschrijfformulier. Vermeld in OSIRIS Application de volledige, officiële naam (in de oorspronkelijke taal) van het diploma dat je hebt ontvangen of nog zult ontvangen.

  • Cijferlijsten van je bachelordiploma of equivalent

  Als je je diploma nog niet hebt behaald, upload dan de cijferlijst met tot nu toe behaalde cijfers. Als je je diploma hebt behaald, upload dan je volledige cijferlijst. Upload ook de beschrijving van de beoordelingsschaal aan de andere kant van je transcript (indien van toepassing). Alle cijferlijsten moeten voorzien zijn van handtekening en stempel.

  • Beëdigde vertalingen van diploma's en cijferlijsten

  Alle vertalingen moeten worden gemaakt door een officieel erkende vertaler. Officiële vertalingen zijn niet nodig als je diploma of cijferlijst oorspronkelijk in het Nederlands, Engels of Duits zijn opgesteld. Als je school Engelse versies van je documenten aanlevert, upload deze dan samen met versies van de documenten in de originele taal.

  • Cursusbeschrijving voor onvoltooide cursussen

  Heb je je opleiding nog niet afgerond, upload dan een overzicht van de vakken die je nu volgt of nog moet volgen, inclusief de cursusinhoud, het aantal uren en de gebruikte literatuur per vak, zie voorbeeld hieronder bij downloads. Vermeld zeker informatie over onderzoekscursussen, praktijkwerk en een scriptie/stage (indien van toepassing).

  • Cursusbeschrijving voor voltooide cursussen

  Upload een lijst met alle vakken die je tijdens je studie hebt gevolgd, inclusief de cursusinhoud, het aantal uren en de gebruikte literatuur per cursus, zie voorbeeld hieronder bij downloads. Vermeld zeker informatie over onderzoekscursussen, praktijkwerk en een scriptie/stage (indien van toepassing).

  • Persoonlijke verklaring/motivatiebrief (afhankelijk van opleiding)

  In je persoonlijke verklaring staat in ieder geval kort beschreven waarom je voor deze specifieke masteropleiding hebt gekozen en hoe deze aansluit bij je vooropleiding.

  Beschrijf in de motivatiebrief je toekomstplannen en wat je graag zou willen leren en onderzoeken aan de Radboud Universiteit. Wat zijn de onderwerpen van het onderzoek dat je zou willen doen? Wees specifiek over je ambities en leg uit hoe je vooropleiding je heeft voorbereid op deze specifieke masteropleiding. Zo kunnen we nagaan of je vooropleiding passend is. Vermeld ook waarom je interesse hebt in het studeren aan de Radboud Universiteit (specifieke disciplines, faciliteiten of andere overwegingen).

  • Referentiebrief

  Referentiebrieven zijn vereist als je je voor een beurs en/of een selectieve masteropleiding aanmeldt ​​en je wordt gevraagd deze te uploaden bij je OSIRIS aanmelding. Let op, deze moeten worden ondertekend en gestempeld of ondertekend op officieel briefpapier.

  Referentiebrieven zijn niet vereist voor niet-selectieve opleidingen; het is echter nog steeds mogelijk om er een bij je aanmelding te uploaden als je dat wilt.

  • Overzicht van opleiding/ervaring

  Upload een overzicht met informatie over het onderwijs dat je hebt genoten en de kennis/ervaring die je hebt opgedaan tijdens je stage, opleiding of werk. Deze informatie moet in chronologische volgorde zijn, en mag een cv omvatten.

  • Bewijs van Engelse taalvaardigheid (zie toelatingseisen)

  Bewijs van voldoende Engelse taalvaardigheid is vereist. Je mag je aanmelding zonder Engelse taalcertificaat indienen. Als je echter tot de opleiding wordt toegelaten en een taalcertificaat in je toelatingsmail als vereiste wordt genoemd, moet je vóór de uiterste inschrijfdatum een bewijs van je taalvaardigheid overleggen.

  • Administratiekosten

  Aanmelders van buiten de EU/EER moeten administratiekosten betalen voordat hun aanmelding in behandeling kan worden genomen. Bezoek de pagina Administratiekosten voor alle details en hoe je kunt betalen. Nederlandse studenten betalen geen administatiekosten.

 3. Stap 3: Toelatingsbesluit

  Je verzoek tot toelating wordt vervolgens in behandeling genomen. Binnen ongeveer 3 weken nadat je de vragenlijst hebt ingediend, informeert Student Admissions je per e-mail over het toelatingsbesluit. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  1. Je wordt onvoorwaardelijk toegelaten. Je kunt je inschrijven voor de opleiding.
  2. Je wordt voorwaardelijk toegelaten. In je toelatingsbesluit staan de voorwaarden waaraan je eerst moet voldoen om definitief toegelaten te worden. Daarna kun je je inschrijven voor de opleiding.
  3. Je wordt niet toegelaten. Je aanmelding in Studielink wordt ingetrokken. Je ontvangt toelichting over je afwijzing per e-mail.

  De uitkomst ontvang je op het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven.

  Ben je toegelaten tot de master?

  Ga naar de inschrijfprocedure en volg de stappen om je in te schrijven. 

Downloads