Deadlines aanmelden en inschrijven pre-master

Om je aan te melden voor een pre-masteropleiding moet je voor de aanmelddeadline een verzoek tot inschrijving en een digitale vragenlijst indienen via Studielink. Dit kan vanaf 1 oktober voor het nieuwe studiejaar. Als je een Nederlandse vooropleiding hebt gelden de onderstaande data.

Deadline aanmelden

De deadline voor het aanmelden voor de meeste pre-masters die starten in september is 1 juli. Voor de meeste pre-masters die starten in februari is de aanmelddeadline 1 december

Uitgezonderd zijn de pre-masters Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs, die een ​​deadline hebben van 1 mei. Bekijk voor de zekerheid de Toelating & Inschrijving pagina van de betreffende pre-master. 

Meld je voor de aanmelddeadline aan via Studielink en zorg ervoor dat je ook de digitale vragenlijst en gevraagde documenten voor de deadline hebt ingediend.

Deadline inschrijven

De deadline om je inschrijfprocedure af te ronden is 31 augustus voor de start in september en 31 januari voor de start in februari. 

Vragen?

Voor vragen over de toelatingseisen kun je terecht bij de studieadviseur van de master.

Voor vragen over de aanmeld- of inschrijfprocedure, kun je contact opnemen met de Centrale Studenten Administratie:

+31 24 361 23 45

Contactafdeling