Aanmeldprocedure voor uitwisselingsstudenten

Kom je naar Nijmegen via een uitwisselingsprogramma? Lees meer over de stappen die je moet nemen om toegelaten te worden aan de Radboud Universiteit als uitwisselingsstudent.

Stappenplan

 1. Stap 1: Nominatie van je thuisuniversiteit

  Studenten die via een uitwisselingsprogramma naar Nijmegen komen, moeten daarvoor worden genomineerd door hun thuisuniversiteit. Let op dat de Radboud Universiteit deze nominatie uiterlijk 1 mei (eerste semester) of 1 november (tweede semester) ontvangen moet hebben. Als de nominatie is geaccepteerd, start de facultaire coördinator van de Radboud Universiteit de aanmeldprocedure.

 2. Stap 2: Log in bij OSIRIS Application

  Nadat je nominatie is geaccepteerd door de Radboud Universiteit, ontvang je inloggegevens voor OSIRIS Application waarin je alle benodigde documenten kunt uploaden.

 3. Stap 3: Je documenten uploaden in OSIRIS Application

  Voor je aanvraag moet je de volgende documenten inleveren, afhankelijk van of je komt voor een studie- of stage-uitwisseling.

  Uitwisseling voor studie

  • Transcript of Grades

  Dit formulier moet de EC's per gevolgde cursus bevatten, en ondertekend en afgestempeld worden door je thuisuniversiteit. Mocht je thuisuniversiteit geen standaard Transcript of Grades kunnen verstrekken, dan kun je dit formulier gebruiken.

  Als je mastervakken wilt volgen aan de Radboud Universiteit, kan de facultaire coördinator vragen naar een bewijs dat aantoont dat je aan je thuisuniversiteit minimaal 150 ECTS hebt behaald (gelijkwaardig aan 2,5 jaar in de bachelorfase).

  Het Transcript of Grades moet worden ingeleverd in het Nederlands, Engels of Duits. Wanneer het Transcript of Grades in een andere taal is opgesteld, moet je, naast het Transcript in de originele taal, een beëdigde vertaling in een van deze drie talen inleveren.

  • Learning Agreement

  De Learning Agreement is bedoeld om je in te kunnen schrijven voor de vakken die je aan de Radboud Universiteit wilt volgen. Voor universiteiten die deelnemen aan Erasmus Without Papers kunnen Learning Agreements digitaal worden uitgewisseld. Informeer bij je thuisuniversiteit of dit voor jouw universiteit al mogelijk is.

  Als dit niet het geval is, kunnen Erasmusstudenten het Learning Agreement aanvragen bij de thuisuniversiteit.

  Non Erasmus studenten kunnen  hier het Learning Agreement voor Non Erasmusstudenten downloaden 

  Als je je vakken hebt gekozen, noteer je ze in de Learning Agreement, laat je het formulier ondertekenen door je thuisuniversiteit en upload je het in OSIRIS Application. Onderteken het formulier zelf ook.

  • Engelse taalvaardigheid

  We vragen je om aan te tonen dat je gesproken en geschreven Engels van voldoende niveau is. Je toont dit aan door een diploma of taaltestcertificaat te uploaden dat voldoet aan onze Engelse taalvereisten voor uitwisselingsstudenten.

   

  Uitwisseling voor stage of traineeship

  • Learning Agreement for Traineeships

  Download de Learning Agreement for Traineeships voor Erasmusstudenten of niet-Erasmusstudenten. De Learning Agreement for Traineeships moet worden ondertekend door jou en je thuisuniversiteit.

 4. Stap 4: Verstuur je aanmelding

  Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk documenten tegelijk indient. Na indiening kun je pas andere documenten toevoegen nadat Student Admissions ze heeft beoordeeld. Dien je aanvraag in vóór de deadline van 23 mei (eerste semester) of 23 november (tweede semester).

 5. Stap 5: Toelatingsbesluit

  Nadat Student Admissions alle documenten heeft gecontroleerd, krijg je te horen of je aanvraag compleet is. Als je aanvraag compleet is, beoordeelt de facultaire coördinator je documenten en beslist over je toelating als uitwisselingsstudent. 

  De facultaire coördinator informeert je per e-mail over je toelating en uploadt je volledig ondertekende Learning Agreement in je aanvraag. Mocht je niet toelaatbaar zijn, dan neemt de coördinator ook contact met je op.

  De facultaire coordinator zal er ook voor zorgen dat je ingeschreven wordt voor de cursussen op het geakkodeerde Learning Agreement. 

Wijzigingen in vakken tijdens je uitwisseling aan de Radboud Universiteit

Mocht je tijdens je uitwisselingsperiode wijzigingen in vakken willen aanbrengen, vraag dan toestemming aan zowel de coördinator van je thuisuniversiteit als je facultaire coördinator aan de Radboud Universiteit. Vul het wijzigingsformulier voor Erasmusstudenten of niet-Erasmusstudenten in en lever dit formulier in bij je coördinator van de Radboud Universiteit.

Vragen?

Heb je vragen over de aanmeldprocedure? Neem contact op met Student Admissions via e-mail exchangeadmissions [at] ru.nl (exchangeadmissions[at]ru[dot]nl) of bel +31 24 361 23 45.