Inschrijven

Als je de aanmelding in Studielink hebt afgerond, ontvang je per e-mail instructies over wat je nog moet doen om je in te schrijven voor je opleiding. Je wordt pas ingeschreven als je toelating door de examencommissie is goedgekeurd en je vooropleiding is geverifieerd.

Inschrijfprocedure Radboud Universiteit

Ben je toegelaten tot de opleiding van je keuze? Dan kun je je gaan inschrijven. Bekijk de inschrijfprocedure en doorloop de stappen om je definitief in te schrijven.

Inschrijfprocedure voor internationale studenten

Nadat je bent toegelaten, kun je je inschrijven als student aan de Radboud Universiteit door voor de deadline de stappen uit de inschrijfprocedure te doorlopen.

Inschrijven als examenstudent

Je kunt je ook inschrijven als examenstudent (extraneus). Dit betekent dat je alleen recht hebt op het maken van tentamens en toegang tot bibliotheken en laboratoria. Je hebt geen recht op onderwijs of begeleiding.

Online verificatie van documenten

De Radboud Universiteit kan een aantal inschrijvingsdocumenten online verifiëren als ze aan de eisen voldoen. Als wij je document online kunnen verifiëren, hoef je geen gewaarmerkte kopie per post op te sturen.

Contact

Heb je een vraag over een aanmeldprocedure of inschrijfprocedure in Studielink, Osiris of over het collegegeld? Neem dan contact op met onze Centrale Studenten Administratie:

+31 24 361 23 45