Inschrijven als examenstudent

Je kunt je ook inschrijven als examenstudent (extraneus). Dit betekent dat je alleen recht hebt op het maken van tentamens en toegang tot bibliotheken en laboratoria. Je hebt geen recht op onderwijs of begeleiding.

Bij een eerdere uitschrijving, bijvoorbeeld bij afstuderen, is er geen recht op restitutie. Voor inschrijving als extraneus betaal je examengeld. 

Inschrijven 

Inschrijving als extraneus is alleen mogelijk als de opleiding hiervoor toestemming geeft via een verklaring. Deze verklaring kun je zelf uitprinten of ophalen bij de Centrale Studentenbalie. Laat de verklaring invullen en ondertekenen door de examencommissie. Daarna stuur je deze naar de Centrale Studentenbalie met de inschrijfformulieren.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met onze Centrale Studentenbalie:

+31 24 361 23 45