Resultaten Engelse taaltoets voor bachelors

Om te voldoen aan de toelatingseisen voor Engelstalige bachelors, moet je de Engelse taal beheersen op een voldoende hoog niveau. Op basis van je vooropleiding beslist de examencommissie van je opleiding of je al dan niet een Engelse taaltoets moet afleggen.

Je kunt je taalvaardigheid aantonen door een geaccepteerde taaltoets af te leggen met succesvol resultaat. De minimale score om toegelaten te worden verschilt per opleiding:

Taaltest en geaccepteerde testresultatenGeldt voor bachelors

Voor onderstaande opleidingen gelden andere toelatingseisen: 

Taaltest en geaccepteerde testresultaten Geldt voor bachelors

* Voor de opleiding International Business Communication kunnen, afhankelijk van jouw keuze voor een vreemde taal, aanvullende certificaten vereist zijn:

  • Spaans: Geen toelatingseisen
  • Frans: (Gelijkwaardig aan) Nederlands vwo-diploma, met Frans in opleiding, of Certificaat DELF (junior) op niveau A2
  • Duits: (Gelijkwaardig aan) Nederlands vwo-diploma, met Duits in opleiding, of Goethe-Zertifikat op niveau B2, of TestDaF op niveau B2-C1